• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">¸ouvə´preiz</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">¸ouvə´preiz</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Danh từ=====
  +
  ===Danh từ===
  =====Lời khen quá đáng=====
  =====Lời khen quá đáng=====
  =====Sự khen quá lời=====
  =====Sự khen quá lời=====

  12:25, ngày 3 tháng 7 năm 2010

  /¸ouvə´preiz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lời khen quá đáng
  Sự khen quá lời
  ,ouv”'preiz
  ngoại động từ
  Quá khen, khen quá lời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X