• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 2: Dòng 2:
  =====Khoen gắn cố định=====
  =====Khoen gắn cố định=====
  [[Hình:padeye.jpg|300x300px]]
  [[Hình:padeye.jpg|300x300px]]
  -
  Khoen cố định móc cáp cẩu
  +
  Khoen móc cáp cẩu

  02:57, ngày 21 tháng 6 năm 2010

  Kỹ thuật chung

  Khoen gắn cố định
  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory

  Khoen móc cáp cẩu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X