• (Khác biệt giữa các bản)
  (đóng góp từ Palaeobotanic tại CĐ Kinhteđóng góp từ Palaeobotanic tại CĐ Kythuat)
  Hiện nay (11:04, ngày 19 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">¸pæli:oubə´tænik</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">¸pæli:oubə´tænik</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Cách viết khác [[palaeobotanical]]
  Cách viết khác [[palaeobotanical]]
  - 
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===
  - 
  =====Thuộc cổ thực vật học=====
  =====Thuộc cổ thực vật học=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  /¸pæli:oubə´tænik/

  Thông dụng

  Cách viết khác palaeobotanical

  Tính từ

  Thuộc cổ thực vật học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X