• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">pi: eitʃ di:</font>'''/=====
  {{Phiên âm}}
  {{Phiên âm}}
   +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===

  22:42, ngày 25 tháng 1 năm 2010

  /pi: eitʃ di:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiến sĩ triết học ( Doctor of Philosophy)
  to have a PhD in physics
  có bằng tiến sĩ vật lý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X