• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (01:59, ngày 29 tháng 1 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 5: Dòng 5:
  ===Động từ===
  ===Động từ===
  -
  =====Như photograph=====
  +
  =====Như [[photograph]]=====
   +
   
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  =====hình ảnh=====
  =====hình ảnh=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]

  Hiện nay

  /´foutou/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .photos

  (viết tắt) của photograph (ảnh, bức ảnh)

  Động từ

  Như photograph

  Kỹ thuật chung

  hình ảnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X