• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa 2 lỗi chính tả)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">ˈpaʊər</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">ˈpauə(r)</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 101: Dòng 101:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  ===Cơ - Điện tử===
  ===Cơ - Điện tử===
  Dòng 120: Dòng 120:
  =====đồ dày vỉa quặng=====
  =====đồ dày vỉa quặng=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====cường độ=====
  +
  =====cường độ=====
  ::[[creep]] [[power]]
  ::[[creep]] [[power]]
  ::cường độ rão
  ::cường độ rão
  Dòng 143: Dòng 143:
  ::[[sound]] [[power]]
  ::[[sound]] [[power]]
  ::cường độ âm
  ::cường độ âm
  -
  =====lũy thừa=====
  +
  =====lũy thừa=====
  ::[[ascending]] [[power]] [[series]]
  ::[[ascending]] [[power]] [[series]]
  ::chuỗi lũy thừa tăng
  ::chuỗi lũy thừa tăng
  Dòng 199: Dòng 199:
  ::lên lũy thừa
  ::lên lũy thừa
  -
  =====khả năng=====
  +
  =====khả năng=====
  ::[[absorptive]] [[power]]
  ::[[absorptive]] [[power]]
  ::khả năng hấp thụ
  ::khả năng hấp thụ
  Dòng 295: Dòng 295:
  ::khả năng thấm ướt
  ::khả năng thấm ướt
  -
  =====năng lực=====
  +
  =====năng lực=====
  ::[[felting]] [[power]]
  ::[[felting]] [[power]]
  ::năng lực tạo giấy dầu
  ::năng lực tạo giấy dầu
  ::[[processing]] [[power]]
  ::[[processing]] [[power]]
  ::năng lực xử lý
  ::năng lực xử lý
  -
  =====năng lực, khả năng=====
  +
  =====năng lực, khả năng=====
  -
  =====năng lượng=====
  +
  =====năng lượng=====
  ''Giải thích EN'': [[The]] [[ability]] [[to]] [[do]] [[or]] [[act]]; [[being]] [[able]] [[to]] [[cause]] [[some]] [[change]] [[or]] [[activity]]; [[specific]] [[uses]] [[include]]: [[1]]. [[any]] [[type]] [[of]] [[physical]] [[energy]], [[as]] [[of]] [[electricity]], [[water]], [[and]] [[so]] [[on]].[[any]] [[type]] [[of]] [[physical]] [[energy]], [[as]] [[of]] [[electricity]], [[water]], [[and]] [[so]] [[on]].2. [[energy]] [[produced]] [[by]] [[a]] [[machine]], [[as]] [[distinguished]] [[from]] [[hand]] [[labor]].[[energy]] [[produced]] [[by]] [[a]] [[machine]], [[as]] [[distinguished]] [[from]] [[hand]] [[labor]].3. [[relating]] [[to]] [[or]] [[driven]] [[by]] [[electrical]] [[or]] [[mechanical]] [[energy]].[[relating]] [[to]] [[or]] [[driven]] [[by]] [[electrical]] [[or]] [[mechanical]] [[energy]]..
  ''Giải thích EN'': [[The]] [[ability]] [[to]] [[do]] [[or]] [[act]]; [[being]] [[able]] [[to]] [[cause]] [[some]] [[change]] [[or]] [[activity]]; [[specific]] [[uses]] [[include]]: [[1]]. [[any]] [[type]] [[of]] [[physical]] [[energy]], [[as]] [[of]] [[electricity]], [[water]], [[and]] [[so]] [[on]].[[any]] [[type]] [[of]] [[physical]] [[energy]], [[as]] [[of]] [[electricity]], [[water]], [[and]] [[so]] [[on]].2. [[energy]] [[produced]] [[by]] [[a]] [[machine]], [[as]] [[distinguished]] [[from]] [[hand]] [[labor]].[[energy]] [[produced]] [[by]] [[a]] [[machine]], [[as]] [[distinguished]] [[from]] [[hand]] [[labor]].3. [[relating]] [[to]] [[or]] [[driven]] [[by]] [[electrical]] [[or]] [[mechanical]] [[energy]].[[relating]] [[to]] [[or]] [[driven]] [[by]] [[electrical]] [[or]] [[mechanical]] [[energy]]..
  Dòng 564: Dòng 564:
  ::năng lượng gió
  ::năng lượng gió
  -
  =====năng suất=====
  +
  =====năng suất=====
  ::[[adsorption]] [[power]]
  ::[[adsorption]] [[power]]
  ::năng suất hấp phụ
  ::năng suất hấp phụ
  Dòng 628: Dòng 628:
  ::năng suất truyền
  ::năng suất truyền
  -
  =====năng suất hiệu quả=====
  +
  =====năng suất hiệu quả=====
  -
  =====nguồn điện=====
  +
  =====nguồn điện=====
  ::[[auxiliary]] [[electric]] [[power]] [[supply]]
  ::[[auxiliary]] [[electric]] [[power]] [[supply]]
  ::nguồn điện phụ
  ::nguồn điện phụ
  Dòng 710: Dòng 710:
  ::nguồn điện đa năng
  ::nguồn điện đa năng
  -
  =====điện=====
  +
  =====điện=====
  ::[[a]] [[power]] [[supply]]
  ::[[a]] [[power]] [[supply]]
  ::sự cung cấp điện thế
  ::sự cung cấp điện thế
  Dòng 731: Dòng 731:
  ::[[atomic]] [[power]] [[plant]]
  ::[[atomic]] [[power]] [[plant]]
  ::nhà máy điện nguyên tử
  ::nhà máy điện nguyên tử
  -
  ::[[atomic]] [[power]] [[station]]
  +
  ::[[atomic]] [[power]] [[station]]
  ::nhà máy điện nguyên tử
  ::nhà máy điện nguyên tử
  ::[[auto]] [[power]] [[off]]
  ::[[auto]] [[power]] [[off]]
  Dòng 1.753: Dòng 1.753:
  ::[[wind]]-[[power]] [[generator]]
  ::[[wind]]-[[power]] [[generator]]
  ::máy phát điện sức gió
  ::máy phát điện sức gió
  -
  ::[[wire]]-[[wound]] [[power]] [[resistor]]
  +
  ::[[wire]]-[[wound]] [[power]] [[resistor]]
  ::điện trở dây công suất
  ::điện trở dây công suất
  -
  =====điện năng=====
  +
  =====điện năng=====
  ::[[AC]] [[power]] [[line]]
  ::[[AC]] [[power]] [[line]]
  ::đường điện năng AC
  ::đường điện năng AC
  Dòng 1.825: Dòng 1.825:
  ::[[transmission]] [[of]] [[electric]] [[power]]
  ::[[transmission]] [[of]] [[electric]] [[power]]
  ::sự truyền tải điện năng
  ::sự truyền tải điện năng
  -
  =====độ=====
  +
  =====độ=====
  -
  =====độ rõ nét=====
  +
  =====độ rõ nét=====
  -
  =====lực=====
  +
  =====lực=====
  -
  =====lực lượng=====
  +
  =====lực lượng=====
  ::[[labour]] [[power]]
  ::[[labour]] [[power]]
  ::lực lượng lao động
  ::lực lượng lao động
  Dòng 1.842: Dòng 1.842:
  ::[[power]] [[of]] [[set]]
  ::[[power]] [[of]] [[set]]
  ::lực lượng của tập hợp
  ::lực lượng của tập hợp
  -
  =====bậc=====
  +
  =====bậc=====
  -
  =====số mũ=====
  +
  =====số mũ=====
  =====trợ lực=====
  =====trợ lực=====
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====cường quốc=====
  +
  =====cường quốc=====
  ::[[economic]] [[big]] [[power]]
  ::[[economic]] [[big]] [[power]]
  ::cường quốc kinh tế
  ::cường quốc kinh tế
  Dòng 1.857: Dòng 1.857:
  ::[[naval]] [[power]]
  ::[[naval]] [[power]]
  ::cường quốc hải quân
  ::cường quốc hải quân
  -
  =====năng lực=====
  +
  =====năng lực=====
  ::[[absorption]] [[power]]
  ::[[absorption]] [[power]]
  ::năng lực hấp thụ
  ::năng lực hấp thụ
  Dòng 1.872: Dòng 1.872:
  ::[[selling]] [[power]]
  ::[[selling]] [[power]]
  ::năng lực bán hàng
  ::năng lực bán hàng
  -
  =====năng lượng (điện, hạt nhân...)=====
  +
  =====năng lượng (điện, hạt nhân...)=====
  -
  =====nước lớn=====
  +
  =====nước lớn=====
  -
  =====quyền hạn=====
  +
  =====quyền hạn=====
  ::[[general]] [[power]]
  ::[[general]] [[power]]
  ::quyền hạn theo chức năng
  ::quyền hạn theo chức năng
  Dòng 1.885: Dòng 1.885:
  ::[[special]] [[power]]
  ::[[special]] [[power]]
  ::quyền hạn riêng biệt
  ::quyền hạn riêng biệt
  -
  =====quyền lực=====
  +
  =====quyền lực=====
  ::[[abuse]] [[of]] [[power]]
  ::[[abuse]] [[of]] [[power]]
  ::sự lạm dụng quyền lực
  ::sự lạm dụng quyền lực
  Dòng 1.900: Dòng 1.900:
  ::[[public]] [[power]]
  ::[[public]] [[power]]
  ::quyền lực nhà nước
  ::quyền lực nhà nước
  -
  =====sức=====
  +
  =====sức=====
  -
  =====sức mạnh=====
  +
  =====sức mạnh=====
  ::[[countervailing]] [[power]]
  ::[[countervailing]] [[power]]
  ::sức mạnh đối trừ
  ::sức mạnh đối trừ
  Dòng 1.975: Dòng 1.975:
  =====Powered adj.(also in comb.). [ME & AF poer etc., OF poeir ult. f. L possebe able]=====
  =====Powered adj.(also in comb.). [ME & AF poer etc., OF poeir ult. f. L possebe able]=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Giao thông & vận tải]][[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Ô tô]][[Category:Vật lý]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +
   
  ===Y Sinh===
  ===Y Sinh===
  =====Nghĩa chuyên nghành=====
  =====Nghĩa chuyên nghành=====
  =====năng lượng, công suất=====
  =====năng lượng, công suất=====
  -
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  -
  [[Category:Y Sinh]][[Category:Cơ - Điện tử]]
  +
  [[Thể_loại:Giao thông & vận tải]]
   +
  [[Thể_loại:Hóa học & vật liệu]]
   +
  [[Thể_loại:Ô tô]]
   +
  [[Thể_loại:Vật lý]]
   +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]
   +
  [[Thể_loại:Y Sinh]]
   +
  [[Thể_loại:Cơ - Điện tử]]

  20:07, ngày 4 tháng 12 năm 2008

  /ˈpauə(r)/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều powers

  Khả năng; tài năng, năng lực
  I will help you to the utmost of my power
  tôi sẽ giúp anh với tất cả khả năng (quyền hạn) của tôi!
  It's beyond my power
  Cái đó vượt quá khả năng (quyền hạn) của tôi.
  as far as lies within my power
  chừng nào trong phạm vi khả năng (quyền hạn) của tôi!
  a man of varied powers
  người có nhiều tài năng
  mental powers
  năng lực trí tuệ
  a remarkable power of speech
  tài ăn nói đặc biệt
  (số nhiều) năng lực đặc biệt (của cơ thể, trí tuệ); năng lực (nói chung)
  Sức mạnh, nội lực (cơ thể); sức (thu hút..)
  an attractive power
  sức thu hút, sức hấp dẫn
  the power of one's arm
  sức mạnh của cánh tay
  Quyền lực, có quyền đối với ai; chính quyền
  the power of the law
  quyền lực của luật pháp
  have power over somebody/somebody's fate
  có quyền định đoạt số phận của ai
  supreme power
  quyền tối cao
  the executive power
  quyền hành pháp
  to come into power
  nắm chính quyền
  the party in power
  đảng cầm quyền
  to have no power over...
  không có quyền đối với...


  Quyền hạn, uy quyền
  to have somebody is one's power
  nắm ai dưới quyền
  power of attorney
  quyền uỷ nhiệm
  Người quyền thế, người cầm quyền; cơ quan có quyền lực
  the press has become a power in the state
  báo chí trở thành một cơ quan có quyền lực của nhà nước
  Trời, thánh thần
  merciful powers!
  thánh thần lượng cả bao dung, thánh thần từ bi hỉ xả
  Thế lực, cường quốc
  world powers
  các cường quốc trên thế giới
  the European powers
  những cường quốc châu Âu
  (kỹ thuật); (vật lý) lực; công suất, năng suất; năng lượng; (thuộc ngữ) bằng máy
  absorption power
  năng suất hút thu
  electric power
  điện năng
  atomic power
  năng lượng nguyên tử; cường quốc nguyên tử
  the power supply
  (thuộc ngữ) việc cung cấp năng lượng (điện)
  (toán học) luỹ thừa
  (vật lý) số phóng to (kính hiển vi...)
  (thông tục) số lượng lớn, nhiều
  to have a power of work to do
  có nhiều việc phải làm
  a power of money
  nhiều tiền

  Ngoại động từ

  Cấp nguồn, nối điện, cung cấp lực (cho máy...)

  Cấu trúc từ

  the mechanical powers
  máy đơn giản
  more power to your elbow!
  cố lên nữa nào!
  in power
  nắm chính quyền
  the (real) power behind the throne
  kẻ nắm quyền thực sự


  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Cường độ, công suất, năng lượng, năng suất, lũythừa, bậc

  Giao thông & vận tải

  quyền lực

  Hóa học & vật liệu

  sức

  Ô tô

  cấp công suất
  Tham khảo
  • power : Chlorine Online

  Vật lý

  độ tụ

  Xây dựng

  đồ dày vỉa quặng

  Kỹ thuật chung

  cường độ
  creep power
  cường độ rão
  effective candle power
  cường độ sáng hiệu dụng
  illuminating power
  cường độ chiếu sáng
  illuminating power
  cường độ sáng
  instantaneous acoustical speech power
  cường độ tiếng nói tức thời
  lighting power
  cường độ sáng
  phonetic speech power
  cường độ tiếng nói ngữ âm
  power of work
  cường độ làm việc
  power output
  cường độ ra
  radiated power
  cường độ bức xạ
  sound power
  cường độ âm
  lũy thừa
  ascending power series
  chuỗi lũy thừa tăng
  combinatorial power mean
  trung bình lũy thừa tổ hợp
  convolution of two power series
  tích chập của hai chuỗi lũy thừa
  direct power
  lũy thừa trực tiếp
  double power series
  chuỗi lũy thừa kép
  formal power series
  chuỗi lũy thừa hình thức
  fourth power law
  định luật lũy thừa bốn
  nth power
  lũy thừa thứ n
  power addition
  phép cộng lũy thừa
  power base
  cơ số lũy thừa
  power function
  hàm lũy thừa
  power law
  định luật dạng lũy thừa
  power law index fiber
  sợi số hóa theo luật lũy thừa
  power law index profile
  profin chỉ số theo luật lũy thừa
  power law index profile
  profin chiết suất theo luật lũy thừa
  power mean
  trung bình lũy thừa
  power residue
  thặng dư lũy thừa
  power rules
  các quy tắc lũy thừa
  power series
  chuỗi lũy thừa
  power trendlines
  đường xu hướng lũy thừa
  power-associative algebra
  đại số (có) lũy thừa kết hợp
  reduced power
  lũy thừa rút gọn
  symbolical power
  lũy thừa ký hiệu
  symmetrized Kronecker power
  lũy thừa Kronecker đối xứng hóa
  symmetrized Kronecker power
  lũy thừa Kroneckơ đối xứng hóa
  third power
  lũy thừa bậc ba
  to the power of
  lên lũy thừa
  khả năng
  absorptive power
  khả năng hấp thụ
  adhesive power
  khả năng dính kết
  agglomerating power
  khả năng kết tụ
  carrying power
  khả năng chịu lực
  cementing power
  khả năng kết dính
  chemical power
  khả năng hóa học
  chromatic resolving power
  khả năng phân giải màu
  coking power
  khả năng cốc hóa
  colouring power
  khả năng nhuộm
  colouring power
  khả năng sơn
  cooling power
  khả năng làm lạnh
  covering power
  khả năng bảo vệ của lớp sơn ngoài cùng
  covering power
  khả năng bọc
  covering power
  khả năng che phủ
  covering power
  khả năng phủ
  crystal nucleating power
  khả năng kết tinh
  damping power
  khả năng làm giảm
  damping power
  khả năng làm tắt
  drying power
  khả năng sấy khô
  fluxing power
  khả năng trợ dung
  heating power
  khả năng sinh nhiệt
  hiding power
  khả năng [che khuất, xóa]
  hiding power
  khả năng bao che
  hiding power
  khả năng bọc
  hiding power
  khả năng che phủ
  hiding power
  khả năng phủ
  holding power
  khả năng chịu lực
  load carrying power
  khả năng chịu tải
  lubricating power
  khả năng bôi trơn
  penetrating power
  khả năng xâm nhập
  penetrating power
  khả năng xuyên
  penetration power
  khả năng xuyên thấm
  radiant power
  khả năng phát xạ
  reducing power
  khả năng khử
  reflective power
  khả năng phản xạ
  resolving power
  khả năng giải
  resolving power
  khả năng phân giải
  solution power
  khả năng tan
  solvent power
  khả năng hòa tan
  solvent power
  khả năng tan
  spring power
  khả năng đàn hồi
  stopping power
  khả năng hãm
  supporting power
  khả năng chịu lực
  supporting power
  khả năng chịu tải
  supporting power of pile, supporting capacity of pile, load-carrying capacity of pile
  khả năng chịu tải của cọc
  wetting power
  khả năng làm ướt
  wetting power
  khả năng thấm ướt
  năng lực
  felting power
  năng lực tạo giấy dầu
  processing power
  năng lực xử lý
  năng lực, khả năng
  năng lượng

  Giải thích EN: The ability to do or act; being able to cause some change or activity; specific uses include: 1. any type of physical energy, as of electricity, water, and so on.any type of physical energy, as of electricity, water, and so on.2. energy produced by a machine, as distinguished from hand labor.energy produced by a machine, as distinguished from hand labor.3. relating to or driven by electrical or mechanical energy.relating to or driven by electrical or mechanical energy..

  Giải thích VN: Khả năng làm hay phản ứng, khả năng tạo ra sự thay đổi hay hoạt động đặc biệt sử dụng trong: 1, bất kỳ năng lượng vật lý nào như là năng lượng nước, điện, vv 2 năng lượng tạo ra bằng máy, phân biệt với bằng tay 3 liên quan tới hay được chạy bằng năng lượng điện.

  artesian water power
  năng lượng nước ngầm tự phun
  atomic power
  năng lượng nguyên tử
  automatic power engineering
  kỹ thuật năng lượng nguyên tử
  average power
  năng lượng trung bình
  battery power
  năng lượng pin
  bearing and solar power transfer assembly
  khối mang đỡ và chuyển giao năng lượng
  cave power house
  nhà năng lượng ngầm
  electric power
  năng lượng điện
  electrical power
  năng lượng điện
  environmentally friendly computer (e.g. low power consumption)
  máy tính tiết kiệm năng lượng
  federal power commission
  ủy ban năng lượng liên bang
  flood power
  năng lượng lũ
  flow power
  năng lượng dòng chảy
  fuel and power resources
  nguồn nhiên liệu năng lượng
  geothermal power
  năng lượng địa nhiệt
  high-frequency power generator
  máy phát năng lượng cao tần
  hydraulic power
  năng lượng thủy lực
  hydroelectric power
  năng lượng thủy điện
  indoor power house
  nhà năng lượng có mái che
  industrial nuclear power
  năng lượng hạt nhân công nghiệp
  interference power
  năng lượng điện giao thoa
  isothermal power consumption
  tiêu thụ năng lượng đẳng nhiệt
  joint use power
  năng lượng tận dụng
  liquid power
  năng lượng lỏng
  low power mode
  chế độ tiết kiệm năng lượng
  mechanical power
  năng lượng cơ học
  night power
  năng lượng ban đêm
  noise-power ratio
  tỷ số năng lượng âm
  nuclear power
  năng lượng hạt nhân
  nuclear power engineering
  kỹ thuật năng lượng hạt nhân
  nuclear power supply
  nguồn điện năng lượng hạt nhân
  ocean power station
  trạm phát điện (năng lượng) biển
  pier power house
  nhà năng lượng trong trụ đập
  pneumatic power supply
  cung cấp năng lượng khí nén
  power beam
  chùm tia năng lượng
  power burner
  mỏ đốt năng lượng
  power canal
  kênh năng lượng
  power characteristic
  đặc trưng năng lượng
  power conditioning circuitry
  mạch điều khiển năng lượng
  power consumption
  sự điều thụ năng lượng
  power consumption
  sự tiêu hao năng lượng
  power consumption
  sự tiêu thụ năng lượng
  power consumption
  tiêu thụ năng lượng
  power consumption inspection
  cơ quan giám sát năng lượng
  power curve
  đường năng lượng
  power delivery
  sự cung cấp năng lượng
  power demand
  nhu cầu năng lượng
  power density
  mật độ năng lượng
  power development
  sự phát triển năng lượng
  power diagram
  biểu đồ năng lượng
  power dispersal
  sự phân tán năng lượng
  power dissipation
  sự tiêu tán năng lượng
  power distribution unit
  khối phân bổ năng lượng
  power efficiency
  hiệu suất (sử dụng) năng lượng
  power engineer
  kỹ sư năng lượng
  power engineering
  kỹ thuật năng lượng
  power engineering
  năng lượng học
  power engineering
  ngành năng lượng
  power feature
  đặc trưng năng lượng
  power flux density
  mật độ dòng năng lượng
  power generation
  sự tạo năng lượng
  power house
  nhà năng lượng
  power industry
  công nghiệp năng lượng
  power installation
  trạm năng lượng
  power losses
  tổn thất năng lượng
  power mains
  mạng lưới năng lượng điện
  power maintenance
  giá thành năng lượng
  power marketing report
  báo cáo về thị trường năng lượng
  power pack
  blốc cung cấp năng lượng
  power pack
  đầu mối năng lượng
  power planning
  qui hoạch năng lượng
  power planning report
  báo cáo quy hoạch năng lượng
  power plant building
  trạm nặng lượng
  power production
  sự sản xuất năng lượng
  power reflection coefficient
  hệ số phản xạ năng lượng
  power requirement
  nhu cầu năng lượng
  power resources
  nguồn năng lượng
  power room
  phòng cung cấp năng lượng
  power saver (feature)
  chức năng tiết kiệm năng lượng
  power sink
  bình dự trữ năng lượng
  power source
  nguồn cung cấp năng lượng
  power source
  nguồn năng lượng
  power source car
  toa có nguồn năng lượng
  power spectrum
  phổ năng lượng
  power storage
  sự tích trữ năng lượng
  power supply
  nguồn cung cấp năng lượng
  power supply
  nguồn năng lượng
  power supply
  sự cung cấp năng lượng
  power supply
  sự tiếp dưỡng năng lượng
  power supply equipment
  thiết bị cung cấp năng lượng
  power supply source
  nguồn cung cấp năng lượng
  power system
  hệ (thống) năng lượng
  power system
  hệ năng lượng
  power system
  hệ thống năng lượng
  power take-off
  sự truyền năng lượng
  power technology
  công nghệ năng lượng
  power transmission
  sự truyền năng lượng
  power transmittance efficiency
  hiệu suất truyền năng lượng
  power unit
  nguồn cung cấp năng lượng
  power units building
  khối năng lượng
  power units building
  khu năng lượng
  power ~
  dự án năng lượng
  power-free refrigeration system
  hệ (thống) lạnh không dùng năng lượng
  power-system capacitor
  tụ điện của hệ (thống) năng lượng
  primary power
  năng lượng sơ cấp
  prime power
  năng lượng cơ bản
  prime power
  năng lượng sơ cấp
  regulated power supply
  nguồn năng lượng được điều chỉnh
  reverse power
  năng lượng truyền ngược
  solar power
  năng lượng mặt trời
  Solar Power Satellite (SPS)
  vệ tinh dùng năng lượng mặt trời
  solar thermal power station
  trạm phát điện (dùng năng lượng) mặt trời
  specific power consumption
  sự tiêu thụ năng lượng
  specific power consumption
  sự tiêu thụ năng lượng riêng
  specific power consumption
  tiêu thụ năng lượng riêng
  standard deviation of the power spectrum
  sự sai lệch tiêu chuẩn (của) phổ năng lượng
  static power source
  nguồn năng lượng tĩnh
  steam power
  năng lượng hơi nước
  sun power
  năng lượng mặt trời
  sun power plant
  nhà máy điện (năng lượng) mặt trời
  team power
  năng lượng hơi nước
  tidal power
  năng lượng thủy triều
  tidal power
  năng lượng triều
  tide-power
  năng lượng thủy triều
  underground power house project
  dự án thủy điện có nhà năng lượng ngầm
  water power
  năng lượng thủy điện
  wave power
  năng lượng sóng
  wind power
  năng lượng gió
  năng suất
  adsorption power
  năng suất hấp phụ
  apparent power
  năng suất biểu kiến
  calorific power
  năng suất tỏa nhiệt
  chromatic resolving power
  năng suất phân giải hữu sắc
  cooling power
  năng suất làm lạnh
  cooling power
  năng suất lạnh
  crushing power
  năng suất ép
  dispersive power
  năng suất tán sắc
  emissive power
  năng suất phát xạ
  evaporative power
  năng suất bay hơi
  heat insulation power
  năng suất cách nhiệt
  heating power
  năng suất gia nhiệt
  heating power
  năng suất tỏa nhiệt
  magnifying power
  năng suất phóng đại
  penetrating power
  năng suất xuyên
  power range
  khoảng năng suất
  pumping power
  năng suất bơm
  reflecting power
  năng suất phản xạ
  refractive power
  năng suất chiết quang
  refractive power
  năng suất khúc xạ
  resolving power
  năng suất phân giải
  resolving power
  năng suất phân giải (ở màn hình rađa)
  rotatory power
  năng suất quay
  rotatory power
  năng suất quay cực
  separating power
  năng suất phân ly
  slowing-down power
  năng suất làm chậm
  stopping power
  năng suất hãm
  thermal power
  năng suất tỏa nhiệt
  total-atomic stopping power
  tổng năng suất hãm nguyên tử
  total-linear stopping power
  tổng năng suất hãm tuyến tính
  transmission power
  năng suất truyền
  năng suất hiệu quả
  nguồn điện
  auxiliary electric power supply
  nguồn điện phụ
  average power
  nguồn điện trung bình
  backup power supply
  sự cấp nguồn điện dự phòng
  dual power supply
  bộ nguồn điện kép
  electronic power supply
  bộ nguồn điện tử
  emergence power supply
  nguồn điện dự phòng khẩn cấp
  emergency power supply
  nguồn điện dự phòng
  high-tension power supply
  bộ nguồn điện áp cao
  incoming power source fail
  mất nguồn điện vào
  load sharing power supply
  nguồn điện chia tải
  low power (electrical)
  nguồn điện thấp
  nuclear power supply
  nguồn điện năng lượng hạt nhân
  power (supply) cutoff
  tắt nguồn điện
  power cord
  dây nối nguồn điện
  power cut
  cắt nguồn điện
  power down
  ngắt nguồn điện
  power down
  ngắt nguồn điện (bộ nhớ bán dẫn)
  power failure
  sự mất nguồn điện
  power interrupt
  sự ngắt nguồn điện
  power light
  đèn báo nguồn điện
  power limitation
  giới hạn nguồn điện
  power management
  quản lý nguồn điện
  power plug
  sự nối vào nguồn điện
  power restriction
  giới hạn nguồn điện
  power supply
  bộ nguồn điện tử
  power supply
  cung cấp nguồn điện
  power supply
  nguồn điện áp
  power supply
  nguồn điện bộ nguồn
  Power Supply
  thiết bị nguồn điện
  power supply voltage fluctuation
  sự chập chờn của nguồn điện
  rotary power source
  nguồn điện quay (dự phòng)
  secondary power (supply)
  nguồn điện phụ
  secondary power (supply)
  nguồn điện thứ cấp
  series-regulated power supply
  nguồn điện điều chỉnh nối tiếp
  series-regulated power supply
  nguồn điện dòng chính
  standby power source
  nguồn điện dự phòng
  standby power supply
  nguồn điện dự bị
  uninterruptible power supply system
  bộ nguồn điện không bị gián đoạn
  universal power supply
  nguồn điện đa năng
  điện
  a power supply
  sự cung cấp điện thế
  A-B power pack
  bộ cấp điện đa thế
  AC power failure
  sự cố mạng điện xoay chiều
  AC power failure
  sự cố mất điện
  AC power line
  đường dây điện lực xoay chiều
  AC power line
  đường điện năng AC
  AC power line
  mạng điện năng AC
  AC power system
  hệ điện năng AC
  aerial power line
  đường tải điện trên không
  atomic power plant
  nhà máy điện nguyên tử
  atomic power station
  nhà máy điện nguyên tử
  auto power off
  tắt điện tự động
  automation of electric power system
  thiết bị tự động của hệ thống điện
  auxiliary electric power supply
  nguồn điện phụ
  auxiliary power unit
  thiết bị phát điện hỗ trợ
  average power
  nguồn điện trung bình
  back-up power plant
  nhà máy điện dự phòng
  backup power supply
  sự cấp nguồn điện dự phòng
  backwater hydroelectric power station
  nhà máy thủy điện kiểu nước xoáy
  barrage power station
  nhà máy thủy điện
  base-load power station
  trạm phát điện nền
  biomass power station
  trạm phát điện sinh khối
  bubbling fluidized bed power plant
  nhà máy điện lò tầng sôi tạo bọt
  buttress type power house
  nhà máy điện kiểu trụ chống
  buttress water power station
  nhà máy thủy điện kiểu trụ chống
  central power plant
  nhà máy điện
  central power station
  nhà máy phát điện
  chain (of power plants)
  bậc thang nhà máy thủy điện
  CHPS (combinedheat and power station)
  nhà máy cấp điện và nhiệt kết hợp
  CHPS (combinedheat and power station)
  trạm điện và nhiệt kết hợp
  coal and oil-fired power plant
  nhà máy điện đốt than và dầu
  coal-fired power plant
  nhà máy điện đốt than
  cogeneration power plant
  nhà máy nhiệt điện cấp hơi
  combined cycle power plant
  nhà máy điện chu trình hỗn hợp
  combined head and power plant
  nhà máy hỗn hợp cấp điện và nhiệt
  combined heat and power station (CHPS)
  nhà máy cấp điện và nhiệt kết hợp
  combined heat and power station (CHPS)
  nhà máy nhiệt-điện tổ hợp
  combined hydroelectric power station
  nhà máy thủy điện kiểu hỗn hợp
  commercial power
  điện thương mại
  commercial power
  điện tư gia
  commercial power
  điện tử gia
  commercial power frequency
  tần số điện thương mại
  condensing power plant
  nhà máy nhiệt điện ngưng hơi
  counterfort type power house
  nhà máy thủy điện kiểu trụ chống
  CVCF (Constant Voltage Frequency Power Supply)
  nguồn cung cấp tần số điện áp không đổi
  dam hydroelectric power station
  nhà máy thủy điện (kiểu) đập
  damping power station
  nhà máy điện trên đập
  DC power supply
  nguồn cấp điện một chiều
  diesel electric power station
  trạm phát điện điezen
  diesel power station
  nhà máy điện điezen
  diesel-engine power station
  nhà máy điện điezen
  direct-power generator
  máy phát điện trực tiếp
  diversion power project
  dự án thủy điện kênh dẫn
  dual power supply
  bộ nguồn điện kép
  electric power
  năng lượng điện
  electric power
  điện năng
  electric power filling station
  trạm giữ điện
  electric power filling station
  trạm phân phối điện
  electric power industry
  công nghệ sản xuất điện năng
  electric power industry
  công nghiệp điện
  electric power industry
  ngành công nghiệp điện lực
  electric power line
  đường dây điện lực
  electric power line
  đường dây lưới điện
  electric power line
  đường dây tải điện
  electric power meter
  công tơ điện năng
  electric power meter
  đồng hồ điện năng
  electric power plant
  nhà máy điện
  electric power plant
  thiết bị phát điện
  electric power pylon
  cột điện cao thế
  electric power ratio in construction
  mức độ trang bị điện cho xây dựng
  electric power requirement
  nhu cầu điện năng
  electric power source or outlet
  nguồn điện
  electric power station
  nhà máy điện
  electric power station
  trạm phát điện
  electric power substation
  phân trạm điện
  electric power substation
  trạm điện
  electric power substation
  trạm phân phối điện
  electric power supply
  nguồn cấp điện
  electric power supply
  sự cung cấp điện
  electric power supply
  sự cung cấp điện lực
  electric power supply
  việc cung cấp điện năng
  electric power supply company
  công ty điện lực
  electric power supply company
  hãng cung cấp điện
  electric power system
  lưới điện chính
  electric power system
  hệ thống điện
  electric power system
  hệ thống điện năng
  electric power system
  mạng cung cấp điện
  electric power system
  mạng điện
  electric power transmission
  sự truyền điện năng
  electric power transmission
  sự truyền tải điện
  electric power transmission
  truyền tải điện năng
  electric-power output
  công suất điện
  electric-power station
  nhà máy điện
  electric-power station
  trạm phát điện
  electric-power substation
  trạm phát điện nhỏ
  electrical power
  công suất điện
  electrical power
  năng lượng điện
  electrical power
  điện năng
  electrical power construction and installation company
  công ty xây dựng và lắp đặt điện
  electrical power dissipation units
  bộ giải tỏa điện năng
  electrical power dissipation units
  bộ tiêu tán điện năng
  electrical power factor
  hệ số công suất điện
  electrical power factor
  thừa số công suất điện
  electrical power supply
  sự cung cấp điện năng
  electrical power system
  bộ phận tự tiện điện lượng
  electro-hydraulic power steering
  lái trợ lực điện thủy lực
  electrochemical power generation
  sự phát điện hóa năng
  electronic power supply
  bộ nguồn điện tử
  electronic power supply
  nguồn cấp điện
  emergence power supply
  nguồn điện dự phòng khẩn cấp
  emergency power
  sự cấp điện cấp cứu
  emergency power supply
  nguồn điện dự phòng
  emergency power-off warning (EPOW)
  thông báo mất điện khẩn cấp
  EPOW (emergencypower off warning)
  thông báo mất điện khẩn cấp
  firm power output
  điện lượng đảm bảo
  gas turbine power station
  nhà máy điện dùng tuabin khí
  gas turbine power station
  trạm phát điện tuabin khí
  gas-turbine electric power station
  nhà máy điện tuabin khí
  geothermal power station
  nhà máy địa nhiệt điện
  geothermal power station
  nhà máy điện địa nhiệt
  geothermal power station
  trạm phát điện địa nhiệt
  head development type underground hydroelectric power plant
  nhà máy thủy điện kiểu phát đầu nước
  heat power plant
  nhà máy nhiệt điện
  heat power station
  nhà máy nhiệt điện
  high tension power
  điện cao thế
  high tension power transmission line
  đường truyền điện cao thế
  high voltage power line
  đường dây điện cao thế
  high-frequency power generator
  máy phát điện tần số cao
  high-head water power plant
  nhà máy thủy điện cột nước cao
  high-tension power supply
  bộ nguồn điện áp cao
  high-tension power supply
  nguồn cấp điện áp cao
  high-tension power supply
  hệ thống điện lực
  high-tension power supply
  mạng truyền tải điện lực
  high-voltage power supply
  nguồn cấp điện áp cao
  horse-power electrical
  công suất điện
  HT power supply
  nguồn cấp điện điện áp cao
  HT power supply
  sự cấp điện điện áp cao
  hydro-power department
  phòng (ban) thủy điện
  hydro-power plant
  nhà máy thủy điện
  hydroelectric power
  năng lượng thủy điện
  hydroelectric power
  thủy điện
  hydroelectric power plant
  nhà máy thủy điện
  hydroelectric power station
  nhà máy thủy điện
  incident power
  điện năng tới
  incoming power source fail
  mất nguồn điện vào
  independent power producer
  cơ sở phát điện độc lập
  interference power
  năng lượng điện giao thoa
  joint use power
  điện lượng tận dụng
  key-linked power door lock
  khóa cửa điện liên kết
  lightning-resistant power line
  đường điện lực chống sét
  load sharing power supply
  nguồn điện chia tải
  low head hydroelectric power station
  nhà máy thủy điện cột nước thấp
  low head power plant
  nhà máy thủy điện cột nước thấp
  low power (electrical)
  nguồn điện thấp
  low power consumption
  tiêu thụ điện thấp
  magneto-hydro-dynamic power plant
  nhà máy điện từ thủy động
  magnetohydrodynamic power generation
  phát điện từ thủy động
  mains power supply
  sự cung cấp trên mạng điện
  mains power supply
  sự tiếp dưỡng trên mạng điện
  mean head power plant
  nhà máy thủy điện cột nước vừa
  mixed pumped storage power station
  trạm thủy điện tích năng hỗn hợp
  motive power tariff
  biểu giá điện linh động
  mountain hydroelectric power plant
  nhà máy thủy điện miền núi
  mountain hydroelectric power project
  dự án thủy điện miền núi
  movable power station
  trạm điện di chuyển được
  multi-adjustable power seat
  ghế điều chỉnh điện
  multivoltage motive power unit
  đầu máy điện đa điện áp
  nuclear electric power generation
  sản xuất điện hạt nhân
  nuclear power plant
  nhà máy điện hạt nhân
  nuclear power plant
  nhà máy thủy điện nguyên tử
  nuclear power project
  dự án điện nguyên tử
  nuclear power station
  nhà máy điện hạt nhân
  nuclear power station
  nhà máy điện nguyên tử
  nuclear power supply
  nguồn điện năng lượng hạt nhân
  ocean power station
  trạm phát điện (năng lượng) biển
  ocean thermal power plant
  nhà máy điện đại dương
  ocean thermal power station
  trạm phát điện dùng nhiệt lượng biển
  oil-fired power plant
  nhà máy điện đốt dầu
  oil-fired power station
  nhà máy nhiệt điện đốt dầu
  one-touch power window
  cửa sổ điện
  open-air hydroelectric power plant
  nhà máy thủy điện lộ thiên
  open-air hydroelectric power station
  nhà máy thủy điện (kiểu) lộ thiên
  open-air hydroelectric power station
  nhà máy thủy điện (kiểu) nổi
  open-air water power plant
  nhà máy thủy điện lộ thiên
  outdoor hydroelectric power station
  nhà máy thủy điện (kiểu) lộ thiên
  outdoor hydroelectric power station
  nhà máy thủy điện (kiểu) nổi
  output power
  điện lượng
  outside power
  dòng điện ngoại lai
  overhead power line
  cáp điện treo cao
  overhead power line
  đường dây điện treo
  overhead power line
  đường điện lực trên cao
  peak load nuclear power plant
  nhà máy điện hạt nhân tải đỉnh
  peak load power plant
  nhà máy điện tải đỉnh
  peak load power plant
  nhà máy thủy điện phụ đỉnh
  peak-load power station
  trạm điện cao điểm
  peak-load power station
  trạm phát điện phủ định
  pier head power station
  nhà máy thủy điện kiểu trụ chống
  plain country hydroelectric power plant
  nhà máy thủy điện đồng bằng
  planned (power) outage
  sự cắt điện theo lịch
  portable power station
  trạm điện di chuyển được
  power (supply) cutoff
  tắt nguồn điện
  power antenna
  ăng ten điện
  power bank
  dàn dây điện
  power booster
  bộ tăng điên lực
  power booster
  bộ tăng điện lực
  power booster
  bộ tăng điện thế
  power bus
  bộ phân phối điện áp
  power button
  nút tắt mở điện
  power cable
  cáp (tải dòng) điện mạnh
  power cable
  cáp điện lực
  power cable
  cáp tải điện
  power capacitor
  tụ điện công suất
  power capacitor
  tụ điện lực
  power chucking
  sự kẹp động cơ (điện hoặc khí nén)
  power collection system
  hệ thống lấy điện
  power company
  công ty điện lực
  power conservation (facility)
  chức năng tiết kiệm điện
  power consumption
  mức tiêu thụ điện
  power cord
  dây nối (máy tính) nguồn với dòng điện
  power cord
  dây nối nguồn điện
  power cubicle
  hộp điện
  power cut
  cắt nguồn điện
  power cut
  sự cắt điện
  power cuts
  số lần cắt điện
  power dam
  đập nhà máy thủy điện
  power dam
  đập thuộc trạm thủy điện
  power dam
  đập thủy điện
  power department
  phân xưởng điện
  power disconnect switch
  bộ ngắt điện
  power disconnected (state)
  trạng thái ngắt điện
  power distribution
  sự phân phối điện
  power distribution system
  hệ thống phân phối điện
  power door lock
  khóa cửa điện
  power down
  ngắt điện
  power down
  ngắt nguồn điện
  power down
  ngắt nguồn điện (bộ nhớ bán dẫn)
  power down
  mất điện
  power drill
  khoan điện
  power drill
  máy khoan điện lực
  power driven
  máy mài điện
  power driven sander
  máy mài chạy điện
  power driven sander
  máy mài điện
  power easy-access system
  hệ thống ra vào bằng điện
  power electric reservoir
  hồ chứa để phát điện
  power electronics
  điện tử công suất
  power electronics
  điện tử học công suất
  power electronics
  điện tử học công suất (lớn)
  power equipment
  dụng cụ phát điện
  power exchange
  trao đổi điện năng
  power fails !
  mất điện !
  power failure
  cúp điện
  power failure
  mất điện
  power failure
  sự cố điện
  power failure
  sự cố đường điện
  power failure
  sự cố mất điện
  power failure
  sự mất nguồn điện
  power feed
  nguồn cấp điện
  power feed
  sự cấp điện
  power feed station
  trạm cấp điện
  power feeding
  sự cấp điện
  power flow
  lưu lượng phát điện
  power flux density
  mật độ dòng điện
  power frequency
  tấn số lưới điện
  power generating facility
  công trình phát điện
  power generator
  máy phát điện năng
  power grid
  lưới điện
  power grid
  lưới điện chính
  power grid
  mạng cung cáp điện
  power grid
  mạng điện
  power grid
  mạng lưới tải điện năng
  power hood
  mui xếp (xe mui trần) điều khiển bằng điện
  power house
  nhà máy phát điện
  power house pit
  hố móng nhà máy điện
  power house pit
  hố móng nhà máy thủy điện
  power house pit
  hố móng trạm thủy điện
  power humidifier
  máy phun ẩm dùng điện
  power hydrosystem
  đầu mối phát điện
  power input
  đầu vào điện
  power input
  đầu vào dòng điện
  power inspection commission
  ban giám sát điện năng
  power installation
  nhà máy điện
  power interrupt
  sự ngắt nguồn điện
  power light
  đèn báo nguồn điện
  power light
  ánh sáng điện
  power limitation
  giới hạn nguồn điện
  power line
  đường dây điện
  power line
  đường dây điện lực
  power line
  đường dây lưới điện
  power line
  đường điện
  power line
  đường tải điện
  power line
  lưới điện cung cấp
  power line
  mạng điện cung cấp
  power line distribution system
  mạng phân phối điện năng
  power line filter
  bộ lọc dây tải điện
  power load
  phụ tải điện (lực)
  power loader
  máy chất tải chạy điện
  power locking hub
  moayơ khóa điện
  power loss
  hao điện
  power loss
  mất điện năng
  power loss
  sự mất điện
  power loss
  tổn thất điện năng
  power mains
  mạng lưới năng lượng điện
  power management
  quản lý nguồn điện
  power meter
  công tơ điện năng
  power meter
  đồng hồ điện năng
  power off
  ngắt điện
  power on
  đóng điện
  power oscillator
  bộ dao điện công suất
  power oulet
  lỗ cắm lấy điện nguồn
  power outlet
  ổ cắm dây điện
  power outlet
  phích cắm điện lưới
  power pack
  bộ cung cấp điện
  power pack
  khối cung cấp điện
  power plant
  nhà máy điện
  power plant
  nhà máy phát điện
  power plant
  nhà máy thủy điện
  power plant
  thiết bị cấp điện
  power plant
  thiết bị phát điện
  power plant
  trạm phát điện
  power plant
  trạm thủy điện
  power plant at the toe of dam
  nhà máy thủy điện (kiểu) chân đập
  power plant rehabilitation
  sự cải tạo nhà máy điện
  power plant, hydro-electric plant
  nhà máy thủy điện
  power plug
  phích cắm điện lưới
  power plug
  sự nối vào nguồn điện
  power pole
  cột đường dây tải điện
  power pool
  hồ chứa (của trạm) thủy điện
  power production
  điện lượng
  power production
  sự sản xuất điện năng
  power production
  sản lượng điện
  power provider
  bộ cung cấp điện năng
  power quality
  chất lượng điện
  power quality index
  chỉ số chất lượng điện
  power remote-control door mirror
  gương điều khiển điện từ xa
  power reservoir
  hồ chứa để phát điện
  power resistor
  cai điện trở công suất
  power resistor
  điện trở công suất
  power restriction
  giới hạn nguồn điện
  power save mode
  chế độ tiết kiệm điện
  power seat
  ghế điện
  power seat
  ghế điều chỉnh bằng điện
  power sensitivity
  điện dẫn truyền công suất
  power signalling
  báo hiệu dùng điện
  power signalling
  đánh tín hiệu dùng điện
  power sliding door
  cửa trượt điện
  power source
  nguồn điện
  power source car
  toa phát điện
  power station
  nhà máy điện
  power station
  trạm phát điện (nhà máy điện)
  power supply
  bộ cấp điện
  power supply
  bộ nguồn điện tử
  power supply
  cung cấp nguồn điện
  power supply
  nguồn cấp điện
  power supply
  nguồn điện áp
  power supply
  nguồn điện bộ nguồn
  power supply
  điện áp nguồn
  power supply
  sự cung cấp điện
  power supply
  sự cung cấp điện năng
  Power Supply
  thiết bị nguồn điện
  power supply
  tiếp điện
  power supply (lead)
  dây dẫn điện
  power supply circuit
  lưới điện chính
  power supply circuit
  hệ thống điện lực
  power supply circuit
  mạng cấp điện
  power supply circuit
  mạch cấp điện (cho dụng cụ điện tử)
  power supply circuit
  mạng cung cấp điện
  power supply circuit
  mạng điện
  power supply circuit
  mạng điện chính
  power supply cord
  dây cấp điện
  power supply frequency
  tần số mạch điện
  power supply source
  nguồn cấp điện
  power supply unit
  bộ cấp điện
  power supply voltage fluctuation
  sự chập chờn của nguồn điện
  power surge
  điện áp tăng vọt
  power surge
  điện tăng vọt
  power surge
  sự tăng vọt điện áp
  power surge
  sự tăng vọt dòng điện
  power switch
  cầu dao cấp điện
  power switch
  công tắc điện
  power system
  hệ thống điện
  power system
  hệ thống điện lực
  power system
  mạng điện chính mạng
  power system
  mạng truyền thông điện lực
  power system planning
  qui hoạch hệ thống điện
  power tilt-and-slide sun roof
  cửa nóc dịch chuyển điện
  power transformer
  biến áp nguồn (trong khí cụ điện)
  power transformer
  biến áp điện lực
  power transformer
  bộ biến điện
  power transformer
  máy biến áp cấp điện
  power transformer
  máy biến áp điện lực
  power transmission
  sự truyền tải điện
  power transmission
  truyền tải điện năng
  power transmission line
  đường tải điện
  power transmission line
  đường truyền điện lực
  power transmission line
  lưới điện
  power transmission line
  lưới điện chính
  power transmission network
  hệ thống điện lực
  power transmission network
  mạng truyền thông điện lực
  power transmission tower
  cột tháp truyền tải điện
  power unit
  máy phát điện năng
  power unit
  tổ máy phát điện
  power up
  bật máy, bật điện
  power up
  sự cấp điện
  power winding
  cuộn công suất (ở bộ điện kháng)
  power window
  cửa sổ điện
  power window lock
  khóa cửa sổ điện
  power window lock-out switch
  công tắc khóa các cửa điện
  power-house block
  khối nhà máy thủy điện
  power-operated door
  cửa điều khiển bằng điện
  power-system capacitor
  tụ điện của hệ (thống) năng lượng
  programmable power supply
  nguồn cấp điện lập trình được
  pulverized coal fired power station
  nhà máy điện đốt than phun
  pumped storage power station
  trạm thủy điện tích năng bằng bơm
  pumped-storage power station
  trạm phát điện kiêm trạm bơm
  reactive-power (voltage) control
  sự điều chỉnh (điện áp) bằng công suất phản kháng
  reduced power state
  trạng thái giảm điện năng
  redundant power supply
  nguồn cấp điện dư dự phòng
  release of power production
  sự xả nước để phát điện
  river power plant
  nhà máy thủy điện (lòng) sông
  river power plant
  nhà máy thủy điện trên sông
  river power project
  dự án thủy điện (trên) sông
  river-channel hydroelectric power station
  nhà máy thủy điện (kiểu) lòng sông
  rotary power source
  nguồn điện quay (dự phòng)
  secondary power (supply)
  nguồn điện phụ
  secondary power (supply)
  nguồn điện thứ cấp
  semi-outdoor hydroelectric power station
  nhà máy thủy điện (kiểu) nửa ngầm
  series-regulated power supply
  nguồn điện điều chỉnh nối tiếp
  series-regulated power supply
  nguồn điện dòng chính
  single-phase (power) transformer
  biến áp (điện lực) một pha
  site power plant
  trạm điện công trường
  site power station
  trạm điện trên công trường
  solar power farm
  trang trại dùng điện mặt trời
  solar power generator
  máy phát điện mặt trời
  solar power generator
  trạm điện mặt trời
  solar power plant
  nhà máy điện mặt trời
  solar power plant
  thiết bị điện tử mặt trời
  solar power station
  nhà máy điện mặt trời
  solar thermal power station
  nhà máy nhiệt điện mặt trời
  solar thermal power station
  trạm phát điện (dùng năng lượng) mặt trời
  spillway hydroelectric power station
  nhà máy thủy điện đập tràn
  standby power plant
  nhà máy điện dự phòng
  standby power source
  nguồn điện dự phòng
  standby power supply
  nguồn cung cấp điện dự phòng
  standby power supply
  nguồn điện dự bị
  state regional power station
  nhà máy điện địa phương (do trung ương quản lý)
  steam electric power plant
  nhà máy điện dùng hơi nước
  steam electric power plant
  nhà máy nhiệt điện
  steam electric power station
  nhà máy điện dùng hơi nước
  steam electric power station
  nhà máy nhiệt điện
  steam power station
  nhà máy điện tuabin hơi
  steam turbine power plant
  nhà máy điện tuabin hơi nước
  steam turbine power station
  nhà máy điện dùng tuabin hơi nước
  step-down (power) transformer
  biến áp (điện lực) giảm áp
  step-up (power) transformer
  biến áp (điện lực) tăng áp
  storage power station
  nhà máy thủy điện tích năng
  storage power station
  trạm thủy điện tích năng
  submerged water power plant
  nhà máy thủy điện có đập tràn
  sun power plant
  nhà máy điện (năng lượng) mặt trời
  sun power plant
  nhà máy điện mặt trời
  sun power project
  dự án điện mặt trời
  thermal power plant
  nhà máy nhiệt điện
  thermal power station
  nhà máy (trạm) nhiệt điện
  thermal power station
  nhà máy nhiệt điện
  thermal power station
  trạm nhiệt điện
  thermal-electric power plant
  nhà máy nhiệt điện
  thermal-electric power station
  nhà máy nhiệt điện
  thermoelectric power plant
  nhà máy nhiệt điện
  thermoelectric power
  sức nhiệt điện động
  thermoelectric power
  thế nhiệt điện động
  thermoelectric power conversion
  sự chuyển đổi nhiệt điện ly
  three-circuit nuclear power plant
  nhà máy điện hạt nhân ba mạch
  tidal hydroelectric power station
  nhà máy điện thủy triều
  tidal power plant
  nhà máy điện thủy triều
  tidal power plant
  nhà máy thủy điện triều
  tidal power project
  dự án điện thủy triều
  tidal power station
  nhà máy điện thủy triều
  tidal power station
  nhà máy điện triều
  tide-power plant
  nhà máy điện thủy triều
  transformer power supply
  bộ biến thế tiếp điện
  transformer, power supply
  bộ biến thế tiếp điện
  transmission of electric power
  sự truyền tải điện năng
  two-circuit nuclear power plant
  nhà máy điện hạt nhân hai mạch
  underground hydroelectric power plant
  nhà máy thủy điện ngầm
  underground hydroelectric power station
  nhà máy thủy điện ngầm
  underground power house project
  dự án thủy điện có nhà năng lượng ngầm
  underground power plant
  nhà máy thủy điện ngầm
  underground power plant building
  trạm phát điện ngầm (dưới đất)
  underground power station
  nhà máy điện ngầm (dưới đất)
  underground power station
  trạm điện ngầm
  uninterruptible power supply
  nguồn cấp điện liên tục
  Uninterruptible Power Supply (B71UPS)
  nguồn cấp điện liên tục-UPS
  Uninterruptible power supply (UPS)
  sự cấp điện liên tục
  uninterruptible power supply system
  bộ lưu điện
  uninterruptible power supply system
  bộ nguồn điện không bị gián đoạn
  Uninterruptible Power Supply-UPS
  bộ phòng mất điện đột ngột
  universal power supply
  nguồn điện đa năng
  unplanned (power) outage
  sự cắt điện đột xuất
  unplanned (power) outage
  sự cắt điện ngoài dự tính
  UPS (uninterruptible power supply)
  nguồn cấp điện không ngắt
  vibrator power supply units
  bộ cấp điện dung máy chấn động
  vibrator power supply units
  bộ cấp điện dùng máy chấn động
  voltage-stabilized power supply
  bộ nguồn ổn định điện áp
  water power
  năng lượng thủy điện
  water power dam
  đập nhà máy thủy điện
  water power development
  trạm thủy điện
  water power engineer
  kỹ sư thủy điện
  water power plant
  nhà máy thủy điện
  water power plant
  trạm thủy điện
  water power station
  nhà máy thủy điện
  water-power
  nhà máy thủy điện
  water-power plant
  nhà máy thủy điện
  water-power station
  nhà máy thủy điện
  wave power plant
  nhà máy điện (dùng) sóng biển
  wind driven power plant
  nhà máy điện chạy bằng sức gió
  wind driven power project
  dự án phát điện bằng sức gió
  wind power station
  nhà máy điện dùng sức gió
  wind power station
  trạm phát điện gió
  wind-driven power plant
  nhà máy điện (dùng) gió
  wind-driven power plant
  trạm phong điện
  wind-electric power station
  nhà máy điện chạy sức gió
  wind-power generator
  máy phát điện sức gió
  wire-wound power resistor
  điện trở dây công suất
  điện năng
  AC power line
  đường điện năng AC
  AC power line
  mạng điện năng AC
  AC power system
  hệ điện năng AC
  electric power industry
  công nghệ sản xuất điện năng
  electric power meter
  công tơ điện năng
  electric power meter
  đồng hồ điện năng
  electric power requirement
  nhu cầu điện năng
  electric power supply
  việc cung cấp điện năng
  electric power system
  hệ thống điện năng
  electric power transmission
  sự truyền điện năng
  electric power transmission
  truyền tải điện năng
  electrical power dissipation units
  bộ giải tỏa điện năng
  electrical power dissipation units
  bộ tiêu tán điện năng
  electrical power supply
  sự cung cấp điện năng
  incident power
  điện năng tới
  nuclear power supply
  nguồn điện năng lượng hạt nhân
  ocean power station
  trạm phát điện (năng lượng) biển
  power exchange
  trao đổi điện năng
  power generator
  máy phát điện năng
  power grid
  mạng lưới tải điện năng
  power inspection commission
  ban giám sát điện năng
  power line distribution system
  mạng phân phối điện năng
  power loss
  mất điện năng
  power loss
  tổn thất điện năng
  power meter
  công tơ điện năng
  power meter
  đồng hồ điện năng
  power production
  sự sản xuất điện năng
  power provider
  bộ cung cấp điện năng
  power supply
  sự cung cấp điện năng
  power transmission
  truyền tải điện năng
  power unit
  máy phát điện năng
  reduced power state
  trạng thái giảm điện năng
  sun power plant
  nhà máy điện (năng lượng) mặt trời
  transmission of electric power
  sự truyền tải điện năng
  độ
  độ rõ nét
  lực
  lực lượng
  labour power
  lực lượng lao động
  power curve
  đường lực lượng
  power function
  hàm lực lượng
  power of a set
  lực lượng của một tập hợp
  power of set
  lực lượng của tập hợp
  bậc
  số mũ
  trợ lực

  Kinh tế

  cường quốc
  economic big power
  cường quốc kinh tế
  marine power
  cường quốc ven biển
  maritime power
  cường quốc ven biển
  naval power
  cường quốc hải quân
  năng lực
  absorption power
  năng lực hấp thụ
  banking power
  năng lực cho vay của ngân hàng
  borrowing power
  năng lực vay nợ
  channel power
  năng lực của kênh
  mass purchasing power
  năng lực mua quy mô lớn
  productive power
  năng lực sản xuất
  selling power
  năng lực bán hàng
  năng lượng (điện, hạt nhân...)
  nước lớn
  quyền hạn
  general power
  quyền hạn theo chức năng
  particular power
  quyền hạn đặc biệt
  private power
  quyền hạn riêng
  special power
  quyền hạn riêng biệt
  quyền lực
  abuse of power
  sự lạm dụng quyền lực
  balance of power
  sự cân bằng quyền lực
  coercive power
  quyền lực ép buộc (dựa trên cơ sở sự sợ hãi)
  market power
  quyền lực thị trường
  monopoly power
  quyền lực độc quyền
  power of purse
  quyền lực của túi tiền
  public power
  quyền lực nhà nước
  sức
  sức mạnh
  countervailing power
  sức mạnh đối trừ
  economic power
  sức mạnh kinh tế
  green power
  sức mạnh của đồng tiền
  monopolistic power
  sức mạnh độc quyền
  Tham khảo

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Sometimes, powers. capacity, capability, ability,potential, faculty, competency or competence, faculty,potentiality, Colloq what it takes, US the (right) stuff, thegoods: Fishes have the power to change their buoyancy. He hasremarkable powers of observation. 2 control, dominance,authority, mastery, rule, influence, sway, command, ascendancy,sovereignty, dominion, weight, clout, Colloq pull, US drag: Hemaintains a Svengali-like power over her. The prime minister hasthe power to appoint and dismiss cabinet ministers. 3 control,command, authority: The party might not be in power for verylong.
  Strength, might, vigour, energy, force, mightiness,potency, forcefulness, brawn, muscle, Literary puissance: Hisspeech was delivered with great power and a certain wit. Has shethe power it takes to toss the caber? 5 talent, skill, ability,faculty, gift, aptitude, genius, knack: They say that she hasthe power to see into the future.
  Authority, licence, right,authorization, privilege, warrant, prerogative: By the powervested in me, I now declare you man and wife. It is within herpower to grant a stay of execution. 7 Often, powers. activity,effectiveness, effect, ability, capacity, active ingredient(s):This mushroom has hallucinogenic powers.
  Energy, momentum,impetus, drive, force, inertia: The car rolled halfway up thenext hill under its own power.
  (mechanical or electrical oratomic) energy, electricity, fuel: Yesterday there was anotherdemonstration against the use of nuclear power. 10 powers thatbe. government, administration, authorities, incumbents: It isup to the powers that be to investigate corruption.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  The ability to do or act (will do all in mypower; has the power to change colour).
  A particular facultyof body or mind (lost the power of speech; powers ofpersuasion).
  A government, influence, or authority. bpolitical or social ascendancy or control (the party in power;Black Power).
  Authorization; delegated authority (power ofattorney; police powers).
  (often foll. by over) personalascendancy.
  An influential person, group, or organization(the press is a power in the land).
  A military strength. b astate having international influence, esp. based on militarystrength (the leading powers).
  Vigour, energy.
  An activeproperty or function (has a high heating power).
  Colloq. alarge number or amount (has done me a power of good).
  Thecapacity for exerting mechanical force or doing work(horsepower).
  Mechanical or electrical energy as distinctfrom hand-labour (often attrib.: power tools; power steering).13 a a public supply of (esp. electrical) energy. b aparticular source or form of energy (hydroelectric power).
  Amechanical force applied e.g. by means of a lever.
  Physicsthe rate of energy output.
  The product obtained when anumber is multiplied by itself a certain number of times (2 tothe power of 3 = 8).
  The magnifying capacity of a lens.
  A a deity. b (in pl.) the sixth order of the ninefold celestialhierarchy.
  V.tr.
  Supply with mechanical or electricalenergy.
  (foll. by up, down) increase or decrease the powersupplied to (a device); switch on or off.
  V.intr. perform apower-dive. power line a conductor supplying electrical power,esp. one supported by pylons or poles. power of attorney seeATTORNEY. power pack 1 a unit for supplying power.
  Theequipment for converting an alternating current (from the mains)to a direct current at a different (usu. lower) voltage. powerplay 1 tactics involving the concentration of players at aparticular point.
  Similar tactics in business, politics,etc., involving a concentration of resources, effort, etc.power point Brit. a socket in a wall etc. for connecting anelectrical device to the mains. power politics political actionbased on power or influence. power-sharing a policy agreedbetween parties or within a coalition to share responsibilityfor decision-making and political action. power station abuilding where electrical power is generated for distribution.the powers that be those in authority (Rom. 13:1). power strokethe stroke of an internal-combustion engine, in which the pistonis moved downward by the expansion of gases.
  Powered adj.(also in comb.). [ME & AF poer etc., OF poeir ult. f. L possebe able]

  Y Sinh

  Nghĩa chuyên nghành
  năng lượng, công suất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X