• (Khác biệt giữa các bản)
  (:))
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">/prɑ:m/ Cách viết khác : (praam) /prɑ:m/</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">prɑ:m</font>'''/=====
  {{Phiên âm}}
  {{Phiên âm}}

  16:45, ngày 24 tháng 8 năm 2010

  /prɑ:m/

  Thông dụng

  Cách viết khác praam

  Danh từ

  Tàu đáy bằng (để vận chuyển hàng lên tàu, ở biển Ban-tích); tàu đáy bằng có đặt súng
  danh từ
  Xe đẩy trẻ con (như) baby buggy, baby carriage, buggy
  Xe đẩy tay (của người bán sữa)

  Toán & tin

  RAM tham số

  Giải thích VN: Trong môi trường Macintosh, đây là một băng nhỏ trong bộ nhớ nuôi bằng pin, dùng để lưu trữ các chọn lựa cấu hình của bạn sau khi bạn tắt điện của máy.

  Xây dựng

  xe đẩy tay

  Kỹ thuật chung

  hành trình kế
  tàu đáy bằng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X