• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== == Ttck== =====bản hóa đơn trù bị, sơ bộ===== ''Giải thích VN'': Tài liệu do người bán gởi trước cho ...)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  == Kinh tế ==
  +
  == Chứng khoán==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  -
  == Ttck==
  +
  =====bản hóa đơn trù bị, sơ bộ=====
  =====bản hóa đơn trù bị, sơ bộ=====
  Dòng 13: Dòng 11:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=preliminary%20invoice preliminary invoice] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=preliminary%20invoice preliminary invoice] : National Weather Service
  -
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Ttck]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
  [[Category: Tham khảo chung ]]
   +
  [[Category:Chứng khoán]]

  09:45, ngày 20 tháng 11 năm 2007

  Chứng khoán

  bản hóa đơn trù bị, sơ bộ

  Giải thích VN: Tài liệu do người bán gởi trước cho người mua trong đó đề xuất các điều khoản mua bán trong giai đoạn đầu của một giao dịch mua bán. Bản hóa đơn trù bị có thể là cơ bản cho các thương lượng sau này hoặc có thể được người mua chấp nhận là tài liệu chung cuộc về điều khoản mua bán.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X