• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Sự trội hơn, sự ưu thế hơn===== ==Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh== ===N.=== =====Majority, greater part, bulk, ma...)
  (/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">prɪˈpɒndərəns</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  23:44, ngày 12 tháng 5 năm 2008

  /prɪˈpɒndərəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trội hơn, sự ưu thế hơn

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Majority, greater part, bulk, mass, lion's share: Thepreponderance of voters want a change of government.
  Weight,influence, weightiness, superiority, supremacy, predominance,primacy, ascendancy, sway, strength, force, power, advantage,control, authority, hegemony, leadership, rule: Good has alwaysappeared to have an incontestable preponderance over evil.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X