• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== == Ttck== =====giá leo thang, nâng giá===== ''Giải thích VN'': Giá sản phẩm hay dịch vụ tăng cao hơn bình th...)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  == Kinh tế ==
  +
  == Chứng khoán==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  -
  == Ttck==
  +
  =====giá leo thang, nâng giá=====
  =====giá leo thang, nâng giá=====
  ''Giải thích VN'': Giá sản phẩm hay dịch vụ tăng cao hơn bình thường. Thường thường sự gia tăng này là do có thêm giá phí. Thí dụ, hàng xuất khẩu có giá cao hơn hàng nội địa vì có thêm phí vận chuyển, phí tài chánh. Lương lao động cao hơn hay giá phí bộ phận rời cũng làm cho giá leo thang (làm nâng giá).
  ''Giải thích VN'': Giá sản phẩm hay dịch vụ tăng cao hơn bình thường. Thường thường sự gia tăng này là do có thêm giá phí. Thí dụ, hàng xuất khẩu có giá cao hơn hàng nội địa vì có thêm phí vận chuyển, phí tài chánh. Lương lao động cao hơn hay giá phí bộ phận rời cũng làm cho giá leo thang (làm nâng giá).
  -
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Ttck]]
  +
   +
  [[Category:Chứng khoán]]

  09:46, ngày 20 tháng 11 năm 2007

  Chứng khoán

  giá leo thang, nâng giá

  Giải thích VN: Giá sản phẩm hay dịch vụ tăng cao hơn bình thường. Thường thường sự gia tăng này là do có thêm giá phí. Thí dụ, hàng xuất khẩu có giá cao hơn hàng nội địa vì có thêm phí vận chuyển, phí tài chánh. Lương lao động cao hơn hay giá phí bộ phận rời cũng làm cho giá leo thang (làm nâng giá).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X