• (Khác biệt giữa các bản)

  Optical (Thảo luận | đóng góp)
  (Nguồn: http://www.thefreedictionary.com/proofread)
  So với sau →

  Hiện nay

  Động từ: 
  

  Đọc rà soát (để tìm ra lỗi)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X