• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 3: Dòng 3:
  ===Tính từ===
  ===Tính từ===
  =====(+ [[to]]) Theo; theo đúng=====
  =====(+ [[to]]) Theo; theo đúng=====
   +
  ::[[A]] [[complaint]] [[was]] [[made]] [[pursuant]] [[to]] [[section]] [[13]] [[of]] [[the]] [[Act]] [[of]] [[1987]]
   +
  ::Đơn kiện được thực hiện theo đúng mục 13 trong bộ luật năm 1987
  ===Phó từ===
  ===Phó từ===

  06:51, ngày 25 tháng 1 năm 2010

  /pə´sjuənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  (+ to) Theo; theo đúng
  A complaint was made pursuant to section 13 of the Act of 1987
  Đơn kiện được thực hiện theo đúng mục 13 trong bộ luật năm 1987

  Phó từ

  Theo; theo đúng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X