• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (01:41, ngày 30 tháng 3 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">´put¸ɔf</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">´put¸ɔf</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Danh từ=====
  +
  ===Danh từ===
   +
   
  =====Sự hoãn lại, sự để chậm lại=====
  =====Sự hoãn lại, sự để chậm lại=====
  =====Sự lảng tránh=====
  =====Sự lảng tránh=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  /´put¸ɔf/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hoãn lại, sự để chậm lại
  Sự lảng tránh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X