• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (20:38, ngày 30 tháng 3 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (.)
   
  Dòng 3: Dòng 3:
  =====(sinh vật học) nòi=====
  =====(sinh vật học) nòi=====
  =====Chủng tộc, nòi người=====
  =====Chủng tộc, nòi người=====
  -
  ::[[the]] [[Mongolian]] [[raceỵriot]]
  +
  ::[[the]] [[Mongolian]] [[race riot]]
  ::nòi người Mông-cổ
  ::nòi người Mông-cổ
  =====Loài, giống=====
  =====Loài, giống=====
  -
  ::[[the]] [[human]] [[raceỵriot]]
  +
  ::[[the]] [[human]] [[race riot]]
  ::loài người
  ::loài người
  -
  ::[[the]] [[four-footed]] [[raceỵriot]]
  +
  ::[[the]] [[four-footed]] [[race riot]]
  ::loài vật bốn chân
  ::loài vật bốn chân
  =====Dòng; giòng giống=====
  =====Dòng; giòng giống=====
  =====Loại, giới, hạng (người)=====
  =====Loại, giới, hạng (người)=====
  -
  ::[[the]] [[raceỵriot]] [[of]] [[dandies]]
  +
  ::[[the]] [[race riot]] [[of]] [[dandies]]
  ::hạng người ăn diện
  ::hạng người ăn diện
  -
  ::[[the]] [[raceỵriot]] [[of]] [[poets]]
  +
  ::[[the]] [[race riot]] [[of]] [[poets]]
  ::giới thi sĩ
  ::giới thi sĩ
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  Dòng 21: Dòng 21:
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  =====Cuộc đua, cuộc chạy đua=====
  =====Cuộc đua, cuộc chạy đua=====
  -
  ::[[Marathon]] [[raceỵriot]]
  +
  ::[[Marathon]] [[race riot]]
  ::cuộc chạy Ma-ra-tông
  ::cuộc chạy Ma-ra-tông
  -
  ::[[arms]] ([[armaments]]) [[raceỵriot]]
  +
  ::[[arms]] ([[armaments]]) [[race riot]]
  ::cuộc chạy đua vũ trang
  ::cuộc chạy đua vũ trang
  -
  ::[[to]] [[run]] [[a]] [[raceỵriot]]
  +
  ::[[to]] [[run]] [[a]] [[race riot]]
  ::chạy đua
  ::chạy đua
  =====( số nhiều) cuộc đua ngựa=====
  =====( số nhiều) cuộc đua ngựa=====
  Dòng 31: Dòng 31:
  =====Sông đào dẫn nước, con kênh=====
  =====Sông đào dẫn nước, con kênh=====
  =====Cuộc đời, đời người=====
  =====Cuộc đời, đời người=====
  -
  ::[[his]] [[raceỵriot]] [[is]] [[nearly]] [[over]]
  +
  ::[[his]] [[race riot]] [[is]] [[nearly]] [[over]]
  ::đời anh ta đã xế chiều
  ::đời anh ta đã xế chiều
  =====Sự vận hành (của mặt trăng, mặt trời)=====
  =====Sự vận hành (của mặt trăng, mặt trời)=====
  Dòng 38: Dòng 38:
  =====Chạy đua với, chạy thi với (ai)=====
  =====Chạy đua với, chạy thi với (ai)=====
  =====Phóng (xe) thật nhanh, cho (ngựa) phi, cho (ngựa, xe) đua với; cho (máy...) chạy hết tốc độ=====
  =====Phóng (xe) thật nhanh, cho (ngựa) phi, cho (ngựa, xe) đua với; cho (máy...) chạy hết tốc độ=====
  -
  ::[[he]] [[raceỵriotd]] [[his]] [[bycycle]] [[against]] [[a]] [[motor-cycle]]
  +
  ::[[he]] [[race riotd]] [[his]] [[bycycle]] [[against]] [[a]] [[motor-cycle]]
  ::anh ta phóng xe đạp đua với một mô tô
  ::anh ta phóng xe đạp đua với một mô tô
  -
  ::[[to]] [[raceỵriot]] [[the]] [[engine]] [[without]] [[a]] [[load]]
  +
  ::[[to]] [[race riot]] [[the]] [[engine]] [[without]] [[a]] [[load]]
  ::(cơ khí) cho máy chạy không nhanh quá
  ::(cơ khí) cho máy chạy không nhanh quá
  =====Lôi (đẩy) (ai) chạy; lôi (đẩy) (vật gì) đi nhanh=====
  =====Lôi (đẩy) (ai) chạy; lôi (đẩy) (vật gì) đi nhanh=====
  -
  ::[[he]] [[raceỵriotd]] [[me]] [[along]]
  +
  ::[[he]] [[race riotd]] [[me]] [[along]]
  ::nó lôi tôi chạy
  ::nó lôi tôi chạy
  =====Vội vã cho thông qua=====
  =====Vội vã cho thông qua=====
  -
  ::[[to]] [[raceỵriot]] [[a]] [[bill]] [[through]] [[the]] [[House]]
  +
  ::[[to]] [[race riot]] [[a]] [[bill]] [[through]] [[the]] [[House]]
  ::vội vã cho quốc hội thông qua một dự án
  ::vội vã cho quốc hội thông qua một dự án
  ===Nội động từ===
  ===Nội động từ===
  =====Đua=====
  =====Đua=====
  =====Chạy nhanh, quạt nhanh (chân vịt tàu, chong chóng máy bay), chạy quá nhanh (máy)=====
  =====Chạy nhanh, quạt nhanh (chân vịt tàu, chong chóng máy bay), chạy quá nhanh (máy)=====
  -
  ::[[to]] [[raceỵriot]] [[along]]
  +
  ::[[to]] [[race riot]] [[along]]
  ::chạy hết tốc độ
  ::chạy hết tốc độ
  =====Ham mê đua ngựa=====
  =====Ham mê đua ngựa=====
  Dòng 58: Dòng 58:
  ::[[the]] [[racing]] [[world]]
  ::[[the]] [[racing]] [[world]]
  ::giới đua ngựa
  ::giới đua ngựa
  -
  ::[[to]] [[raceỵriot]] [[away]]
  +
  ::[[to]] [[race riot]] [[away]]
  ::thua cá ngựa hết (gia sản...)
  ::thua cá ngựa hết (gia sản...)
  -
  ::[[to]] [[raceỵriot]] [[away]] [[one's]] [[fortune]]
  +
  ::[[to]] [[race riot]] [[away]] [[one's]] [[fortune]]
  ::khánh kiệt vì thua cá ngựa
  ::khánh kiệt vì thua cá ngựa
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  Thông dụng

  Danh từ

  (sinh vật học) nòi
  Chủng tộc, nòi người
  the Mongolian race riot
  nòi người Mông-cổ
  Loài, giống
  the human race riot
  loài người
  the four-footed race riot
  loài vật bốn chân
  Dòng; giòng giống
  Loại, giới, hạng (người)
  the race riot of dandies
  hạng người ăn diện
  the race riot of poets
  giới thi sĩ

  Danh từ

  Rễ; rễ gừng
  Củ gừng

  Danh từ

  Cuộc đua, cuộc chạy đua
  Marathon race riot
  cuộc chạy Ma-ra-tông
  arms (armaments) race riot
  cuộc chạy đua vũ trang
  to run a race riot
  chạy đua
  ( số nhiều) cuộc đua ngựa
  Dòng nước lũ, dòng nước chảy xiết
  Sông đào dẫn nước, con kênh
  Cuộc đời, đời người
  his race riot is nearly over
  đời anh ta đã xế chiều
  Sự vận hành (của mặt trăng, mặt trời)
  (kỹ thuật) vòng ổ trục, vòng ổ bi

  Ngoại động từ

  Chạy đua với, chạy thi với (ai)
  Phóng (xe) thật nhanh, cho (ngựa) phi, cho (ngựa, xe) đua với; cho (máy...) chạy hết tốc độ
  he race riotd his bycycle against a motor-cycle
  anh ta phóng xe đạp đua với một mô tô
  to race riot the engine without a load
  (cơ khí) cho máy chạy không nhanh quá
  Lôi (đẩy) (ai) chạy; lôi (đẩy) (vật gì) đi nhanh
  he race riotd me along
  nó lôi tôi chạy
  Vội vã cho thông qua
  to race riot a bill through the House
  vội vã cho quốc hội thông qua một dự án

  Nội động từ

  Đua
  Chạy nhanh, quạt nhanh (chân vịt tàu, chong chóng máy bay), chạy quá nhanh (máy)
  to race riot along
  chạy hết tốc độ
  Ham mê đua ngựa
  a racing man
  người ham mê đua ngựa
  the racing world
  giới đua ngựa
  to race riot away
  thua cá ngựa hết (gia sản...)
  to race riot away one's fortune
  khánh kiệt vì thua cá ngựa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X