• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
   +
  {|align="right"
   +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
   +
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
   +
  {{Phiên âm}}
   +
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Ngoại động từ===
  ===Ngoại động từ===
  - 
  =====Giới thiệu, tiến cử (người, vật...)=====
  =====Giới thiệu, tiến cử (người, vật...)=====
  ::[[can]] [[you]] [[recommend]] [[me]] [[a]] [[good]] [[English]] [[dictionary]]?
  ::[[can]] [[you]] [[recommend]] [[me]] [[a]] [[good]] [[English]] [[dictionary]]?
  Dòng 25: Dòng 32:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
  Dòng 51: Dòng 58:
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=recommend recommend] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=recommend recommend] : Chlorine Online
  *[http://foldoc.org/?query=recommend recommend] : Foldoc
  *[http://foldoc.org/?query=recommend recommend] : Foldoc
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  12:06, ngày 9 tháng 1 năm 2009

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Giới thiệu, tiến cử (người, vật...)
  can you recommend me a good English dictionary?
  anh có thể giới thiệu cho tôi cuốn tự điển Anh ngữ tốt không?
  to recommend a car
  giới thiệu một chiếc xe hơi
  Làm cho người ta mến, làm cho có cảm tưởng tốt về (ai, cái gì)
  her gentleness recommends her
  tính hiền lành của chị làm người ta mến (có cảm tưởng tốt về) chị
  a plan with nothing to recommend it
  một kế hoạch không có tí nào sức hấp dẫn
  Khuyên bảo, dặn; đề nghị
  I recommend you to do what he says
  tôi khuyên anh nên làm những điều anh ấy nói
  Gửi gắm, phó thác
  to recommend something to someone's care
  gửi gắm vật gì cho ai trông nom hộ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.
  Counsel, advise, guide, urge, exhort, suggest, advocate,propose, (put) forward, propound, persuade: He recommended thatthe entire system should be changed.
  Endorse, praise,commend, mention favourably, vouch for, second, subscribe to,back, push, favour, approve, underwrite, stand up for, support,promote, Colloq tout, plug: I wish Charles would stoprecommending his brother-in-law for a job with us. 3 makeattractive or advisable or interesting or acceptable: Wendoverhas little to recommend it as a tourist spot.

  Oxford

  V.tr.
  Suggest as fit for some purpose or use.
  (often foll.by that + clause or to + infin.) advise as a course of actionetc. (I recommend that you stay where you are).
  (ofqualities, conduct, etc.) make acceptable or desirable.
  (foll. by to) commend or entrust (to a person or a person'scare).
  Recommendable adj. recommendation n. recommendatoryadj. recommender n. [ME (in sense 4) f. med.L recommendare (asRE-, COMMEND)]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X