• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 3: Dòng 3:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Ngoại động từ===
  ===Ngoại động từ===
  -
  Xem xét lại (một vấn đề); xét lại, tái xét (một quyết định, biện pháp...)
  +
  ::Xem xét lại (một vấn đề); xét lại, tái xét (một quyết định, biện pháp...)
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==

  02:52, ngày 26 tháng 1 năm 2010

  /¸ri:kən´sidə/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Xem xét lại (một vấn đề); xét lại, tái xét (một quyết định, biện pháp...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X