• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (02:19, ngày 21 tháng 4 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">´rikɔ:dz</font>'''/=====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
   
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  =====tài liệu hồ sơ, công văn, giấy tờ lưu trữ=====
  =====tài liệu hồ sơ, công văn, giấy tờ lưu trữ=====

  Hiện nay

  /´rikɔ:dz/

  Kinh tế

  tài liệu hồ sơ, công văn, giấy tờ lưu trữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X