• (Khác biệt giữa các bản)

    Hiện nay


    Động từ: Truyền sức sống, sinh khí cho cái gì đó. (Nguồn: http://www.thefreedictionary.com/reinvigorating)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X