• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Cơ khí & công trình== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====vị trí thế nằm===== == Từ điển Toán & tin == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====vị trí, thế n...)
  n (kỹ thuật mỏ)
  Dòng 15: Dòng 15:
  =====thế nằm=====
  =====thế nằm=====
  -
  =====vị trí=====
  +
  =====vị trí=====
   +
  =====sàn nghỉ=====
   +
  =====chiếu nghỉ=====
  == Tham khảo chung ==
  == Tham khảo chung ==

  15:32, ngày 15 tháng 6 năm 2008

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  vị trí thế nằm

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  vị trí, thế nằm

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  thế nằm
  vị trí
  sàn nghỉ
  chiếu nghỉ

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X