• (Khác biệt giữa các bản)
  (sua)
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">'rʌksæk</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'rʌksæk</font>'''/=====
  - 
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Cách viết khác [[knapsack]]
  Cách viết khác [[knapsack]]
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  =====Cái ba lô=====
  =====Cái ba lô=====
  - 
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====N.=====
   
  -
  =====A bag slung by straps from both shoulders and resting on theback. [G f. rucken dial. var. of Rcken back + Sack SACK(1)]=====
   

  07:44, ngày 18 tháng 6 năm 2009

  /'rʌksæk/

  Thông dụng

  Cách viết khác knapsack

  Danh từ

  Cái ba lô

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X