• (Khác biệt giữa các bản)
  n (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">sed</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">seid</font>'''/=====
  Dòng 6: Dòng 6:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Oxford===
  === Oxford===
  Dòng 15: Dòng 15:
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=said said] : Chlorine Online
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=said said] : Chlorine Online
  *[http://foldoc.org/?query=said said] : Foldoc
  *[http://foldoc.org/?query=said said] : Foldoc
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]

  16:24, ngày 1 tháng 1 năm 2009

  /seid/

  Thông dụng

  Xem say

  Chuyên ngành

  Oxford

  Past and past part. of SAY(1).

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X