• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (15:43, ngày 16 tháng 4 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (.)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  =====/'''<font color="red">'seilz,pə:sn</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">'seilz,pə:sn</font>'''/=====
  - 
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===

  Hiện nay

  /'seilz,pə:sn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người bán hàng

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  người bán hàng
  người chào hàng

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X