• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Cơ khí & công trình== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====cưa máy===== == Từ điển Xây dựng== ===Nghĩa chuyên ngành=== =====máy xẻ===== == Từ điể...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Cơ khí & công trình==
  == Cơ khí & công trình==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====cưa máy=====
  +
  =====cưa máy=====
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====máy xẻ=====
  +
  =====máy xẻ=====
  == Kỹ thuật chung ==
  == Kỹ thuật chung ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====máy cưa=====
  +
  =====máy cưa=====
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=sawing%20machine sawing machine] : Corporateinformation
  +
  [[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  03:35, ngày 4 tháng 4 năm 2009


  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  cưa máy

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  máy xẻ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  máy cưa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X