• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (19:30, ngày 27 tháng 3 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">´sku:l¸bɔ:d</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">´sku:l¸bɔ:d</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Danh từ=====
  +
  ===Danh từ===
   +
  =====Ban giám hiệu=====
   +
   
  =====Ban phụ trách các trường (ở địa phương)=====
  =====Ban phụ trách các trường (ở địa phương)=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  /´sku:l¸bɔ:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ban giám hiệu
  Ban phụ trách các trường (ở địa phương)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X