• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 2: Dòng 2:
  {{Phiên âm}}
  {{Phiên âm}}
  -
  Say xe
  +
  Say tàu (biển)

  01:52, ngày 12 tháng 12 năm 2011

  /si:sik/

  Say tàu (biển)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X