• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm từ)
  Hiện nay (12:06, ngày 26 tháng 8 năm 2010) (Sửa) (undo)
  (bổ xung)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  <!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
  <!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
  <!-- Tại Tra Từ -->
  <!-- Tại Tra Từ -->
  -
  ===tính từ===
  +
  === tính từ ===
  =====bằng trực giác, theo kinh nghiệm=====
  =====bằng trực giác, theo kinh nghiệm=====

  Hiện nay

  tính từ

  bằng trực giác, theo kinh nghiệm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X