• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">´sitə</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">´sitə</font>'''/=====
  -
  ==Thông dụng==
  +
   
  -
  ===Danh từ===
  +
  cô chi mai rất ngu
  -
  =====Người ngồi=====
  +
   
  -
  =====Người mẫu (để vẽ hay chụp)=====
  +
  -
  =====Chim đậu, thú đậu (chim hay thú không bay hay di chuyển và do đó dễ bắn)=====
  +
  -
  =====Việc ngon ăn, món bở, việc dễ làm=====
  +
  -
  =====Gà ấp=====
  +
  -
  ::[[a]] [[good]] [[sitter]]
  +
  -
  ::một con gà ấp tốt
  +
  -
  =====Buồng tiếp khách=====
  +
  -
  =====(thông tục) người giữ trẻ (trong khi bố mẹ đi vắng) (như) baby-sitter=====
  +
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===

  05:59, ngày 17 tháng 7 năm 2011

  /´sitə/

  cô chi mai rất ngu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự rung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X