• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (03:35, ngày 22 tháng 4 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Tính từ=====
  +
  ===Tính từ===
   +
   
  =====Ở một vị trí, địa thế=====
  =====Ở một vị trí, địa thế=====
  ::[[situated]] [[on]] [[the]] [[top]] [[of]] [[the]] [[hill]]
  ::[[situated]] [[on]] [[the]] [[top]] [[of]] [[the]] [[hill]]

  Hiện nay

  /´sitʃu¸eitid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ở một vị trí, địa thế
  situated on the top of the hill
  ở trên đỉnh đồi
  Ở vào một tình thế, ở trong một hoàn cảnh (người)
  awkwardly situated
  ở vào một tình thế khó xử

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X