• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (00:07, ngày 26 tháng 1 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Danh từ=====
  +
  ===Danh từ===
   +
   
  =====Người dân chủ xã hội=====
  =====Người dân chủ xã hội=====
  =====Người theo đảng (nguyên lý) dân chủ xã hội=====
  =====Người theo đảng (nguyên lý) dân chủ xã hội=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  Thông dụng

  Danh từ

  Người dân chủ xã hội
  Người theo đảng (nguyên lý) dân chủ xã hội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X