• Hiển thị 26-38 của 38 tin nhắn. Mạch tin nhắn

  Đã gửi cách đây 5001 ngày
  avatar

  câu 2, nếu người bạn gặp thì sẽ phải là whom luôn luôn (người bạn đó là người tiếp nhận hành động gặp gỡ của "you" trong này mà). Câu hai em sai rặt, em đọc kỹ và nghiệm tại sao sai nhá .. anh mệt rồi, out đây

  Đã gửi cách đây 5001 ngày
  avatar

  2 trường hợp cũng được .. a friend whom you met .. the friend whom you met .. nghĩa có khác? Khác thế nào?

  Đã gửi cách đây 5001 ngày
  avatar

  Hem hiểu, giải thích lại ^^

  Đã gửi cách đây 5001 ngày
  avatar

  kể lại, xài simple past cho chắc cú. .. I came .. of a friend who is also my best friend. .. // câu 2: came .. you met last Monday. Trong câu 2 nếu xái mạo từ, xài cái nào, và xài cả hai được không?

  Đã gửi cách đây 5002 ngày
  avatar

  Google: indefinite article grammar và "relative pronoun" grammar .. để dấu cộng trước chữ grammar (trên này không cho đánh dấu cộng) .. \

  Đã gửi cách đây 5002 ngày
  avatar

  mà giữa tôi và bạn nhớ cử chỉ cho bánh hoặc chiếc bánh đặc biệt .. Em (1) tự nghĩ ra vài ý, tập who/whom, the, a .. (2) Google thêm về who/whom, the, a đọc thêm cho rõ. hôm nào rảnh anh kể chuyện tiếp về động từ và các thì :-)

  Đã gửi cách đây 5002 ngày
  avatar

  Đúng rồi đó em. The (1) thông tin xác định (ngầm hoặc rõ) hoặc (2) nguời viết đang nói là cái vật này là có gì đặc biệt với các vật bất kỳ. Em cần hiểu ở đây là ngữ pháp là luật giúp truyền đạt Ý CỦA EM, chứ không nên/phả bị gò bó bởi suy nghĩ "phải thế này" mới đúng. Mà nó là em muốn nói gì :-) Put then pen on the table. (Có thể là cây viết em đang cầm, và cái bàn mà em hiểu người đó nói là bàn nào .. nếu trong phòng chỉ có một bàn thì là NÓ ĐÓ :-) không thì sẽ là dựa trên quá khứ hay thông tin trước đó .. rõ ràng là người nói yêu cầu em bỏ lên một cái bàn "cụ thể" .. cụ thể thì sẽ 2 người trong cuộc hiểu. Trong câu anh, tôi đưa cây viết (có đặc tính gì đặc biệt gì đó mà you and I biết), cô ta là người cho tôi một chiếc bánh (như bao chiếc khác). Tôi đưa T cây viết, nguời mà bạn cho/tặng cái bánh (khá đặc biệt mà tôi nghĩ bạn nhớ cái bánh nào)

  Đã gửi cách đây 5002 ngày
  avatar

  Câu hỏi là đây, mỗi câu có 4 lựa chọn: a/a; a/the; the/a; the/the .. Câu hỏi (cho mỗi câu anh viết), lựa chọn nào đúng, lựa chọn nào sai? và nghĩa cho lựa chọn hay những lựa chọn đúng là gì? Suy ngĩ kỹ, đây là câu hỏi mẹo, và quan trọng là em hiểu nghĩa câu khi lắp vào. Have fun!

  Đã gửi cách đây 5002 ngày
  avatar

  Khi xài the, xác định ở đây là (1) trong bối cảnh là người đọc và người viết thông tin ngầm để hiểu đang nói về vật gì .. hoặc (2) người viết đang truyền đạt cái gì đó cụ thể/khác biệt/đặc biệt về vật đó .. Em đọc kỹ lại xem thế a vào the và the vào a, em có cảm nhận được khác biệt trong ý của câu không nhé

  Đã gửi cách đây 5002 ngày
  avatar

  Phần quan trọng cần đúng, đã đúng. I give the pen to Thảo, who gave me a cookie. I give the pen to Thao whom you gave the cookie. 1. Em nghĩ ra và tập thêm cho rõ vị trí hành động và tiếp nhận hành động. Để ý tense trong câu anh viết .. nó tương đối là tùy chọn (ý anh đang nghĩ gì khi nói về tương quan thời gan của các hd trong cấu/ý). a/the cookie/pen chắc có phần hơi lạ lạ với em ? Chắc em có thắc mắc tại sao chọn vậy, đúng k?

  Đã gửi cách đây 5002 ngày
  avatar

  who xài để diễn tả chủ hành động .. whom xài để diễn tả đối tượng tiếp nhận hành động. Who saw whom? Ai nhìn thấy ai? [A] Tôi đưa cây viết cho Thảo, người mà từng cho tôi cái bánh (cookie). [B] Tôi đưa cây viết cho Thảo, người mà bạn cho cái bánh (cookie)

  Đã gửi cách đây 5003 ngày
  avatar

  I saw the person whom you introduced me to. Hoặc I saw the person to whom you introduced. Động từ mà đi với giới từ thì khi xử dụng trong relative clause, em có thể giữ chung hoặc tách ra. Whom did you talk to? To whom did you talk? With whom did you go to the movie? Whom did you go to the movie with. Cái phức tạp ở đây là nhận định who/whom (chủ hành động hay bổ từ của hành động)

  Đã gửi cách đây 5029 ngày
  avatar

  State = Nation-state = Chủng Quốc. Em Google nation-state mà xem mà hiểu .. Logic em nói UN = Hợp Chúng Quốc Gia là đúng nhất. United Nations .. Mỹ thì bắt đầu với 13 thuộc địa của Anh, bất bình vì đối xử và tuyến bố độc lập và là 13 nation-state. Em đang ám chỉ các học giả trước đây không hiểu nghĩa bằng và nghiên cứu dốt hơn các anh đi kháng chiến :-) vì anh không chắc Hợp Chúng Quốc là quyết định của linguists ngày hay hay là của cán bộ Trung Ương ;-) Chuyện nô lệ không liên quan gì với khái niệm nation-state = chủng quốc cả .. nó là cả một chủ đề khác và riêng biệt. Chủng Quốc chỉ có nghĩa những người dân trong nation state đó được xem là cùng chủng tộc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X