• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:19, ngày 15 tháng 3 năm 2013) (Sửa) (undo)
  (as)
   
  Dòng 6: Dòng 6:
  ::[[on]] [[the]] [[stipulation]] [[that]]...
  ::[[on]] [[the]] [[stipulation]] [[that]]...
  ::với điều kiện là...
  ::với điều kiện là...
   +
   +
  the stipulations on: quy định của pháp luật về
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==

  Hiện nay

  /ˌstɪpyəˈleɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự quy định (thành điều khoản); điều quy định (thành điều khoản); điều kiện
  on the stipulation that...
  với điều kiện là...

  the stipulations on: quy định của pháp luật về

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  điều quy định
  stipulation for third parties
  điều quy định cho bên thứ ba
  stipulation for third parties
  điều quy định cho thứ ba
  điều quy định, điều khoản (trong hợp đồng)
  điều khoản (trong hợp đồng...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X