• (Khác biệt giữa các bản)
  (sửa chính tả)
  Hiện nay (03:36, ngày 25 tháng 1 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  == Môi trường==
  == Môi trường==
   +
  ===Danh từ===
  =====Tác nhân ứng suất=====
  =====Tác nhân ứng suất=====
  :: Thực thể sinh hoá lý có thể gây ra những tác hại lên hệ sinh thái hay sức khoẻ con người.
  :: Thực thể sinh hoá lý có thể gây ra những tác hại lên hệ sinh thái hay sức khoẻ con người.

  Hiện nay

  Môi trường

  Danh từ

  Tác nhân ứng suất
  Thực thể sinh hoá lý có thể gây ra những tác hại lên hệ sinh thái hay sức khoẻ con người.
  Tác nhân gây stress.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X