• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (02:57, ngày 11 tháng 6 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">¸sʌbstənti¸vaiz</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">¸sʌbstənti¸vaiz</font>'''/=====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  -
  =====Ngoại động từ=====
  +
  ===Ngoại động từ===
   +
   
  =====Danh từ hoá=====
  =====Danh từ hoá=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  /¸sʌbstənti¸vaiz/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Danh từ hoá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X