• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== == Ttck== =====đầu cơ, có tham vọng kiếm lời, mạo hiểm===== ''Giải thích VN'': Đầu cơ, có nghĩa là mua...)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  == Kinh tế ==
  +
  == Chứng khoán ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  == Ttck==
  +
  =====đầu cơ, có tham vọng kiếm lời, mạo hiểm=====
  =====đầu cơ, có tham vọng kiếm lời, mạo hiểm=====
  Dòng 13: Dòng 13:
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=take%20a%20flier take a flier] : National Weather Service
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=take%20a%20flier take a flier] : National Weather Service
  -
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Ttck]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
  [[Category: Tham khảo chung ]]
   +
  [[Category:Chứng khoán ]]

  09:49, ngày 20 tháng 11 năm 2007

  Chứng khoán

  Nghĩa chuyên ngành

  đầu cơ, có tham vọng kiếm lời, mạo hiểm

  Giải thích VN: Đầu cơ, có nghĩa là mua chứng khoán với ý thức là vụ đầu tư này có rất nhiều rủi ro.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X