• (Khác biệt giữa các bản)
  n (Trông coi,chú ý,đề phòng)
  (TC)
  Dòng 2: Dòng 2:
  =====Quan tâm chăm sóc=====
  =====Quan tâm chăm sóc=====
  =====Trông coi,chú ý,đề phòng=====
  =====Trông coi,chú ý,đề phòng=====
  -
   
  +
  =====Take care! Bảo trọng!=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  17:08, ngày 20 tháng 2 năm 2011

  Thông dụng

  Quan tâm chăm sóc
  Trông coi,chú ý,đề phòng
  Take care! Bảo trọng!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X