• (Khác biệt giữa các bản)
  (TC)
  Hiện nay (17:09, ngày 20 tháng 2 năm 2011) (Sửa) (undo)
  (TC)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  =====Quan tâm chăm sóc=====
  =====Quan tâm chăm sóc=====
  =====Trông coi,chú ý,đề phòng=====
  =====Trông coi,chú ý,đề phòng=====
  -
  =====Take care! Bảo trọng!=====
  +
  =====Take care!: Bảo trọng!=====
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  Thông dụng

  Quan tâm chăm sóc
  Trông coi,chú ý,đề phòng
  Take care!: Bảo trọng!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X