• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Toán & tin == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====băng sao lại===== =====sự nhân bản băng===== =====sự sao chép băng===== == Tham khảo chung == *[http:/...)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  == Toán & tin ==
  == Toán & tin ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  =====băng sao lại=====
  +
  =====băng sao lại=====
  -
   
  +
  -
  =====sự nhân bản băng=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====sự sao chép băng=====
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  =====sự nhân bản băng=====
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=tape%20duplication tape duplication] : National Weather Service
  +
  =====sự sao chép băng=====

  07:19, ngày 1 tháng 4 năm 2009


  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  băng sao lại
  sự nhân bản băng
  sự sao chép băng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X