• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (02:36, ngày 26 tháng 2 năm 2009) (Sửa) (undo)
  n (sửa phiên âm)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">´teli¸foun</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">´telefoun</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 710: Dòng 710:
  =====verb=====
  =====verb=====
  :[[buzz ]]* , [[call]] , [[call up]] , [[contact]] , [[dial]] , [[get back to]] , [[get on the horn]] , [[get on the line]] , [[give a call]] , [[give a jingle]] , [[give a ring]] , [[make a call]] , [[phone]] , [[pick up ]]* , [[put a call through]] , [[ring]] , [[ring up]] , [[touch base with]] , [[buzz]] , [[glass]] , [[mouthpiece]] , [[telescope]]
  :[[buzz ]]* , [[call]] , [[call up]] , [[contact]] , [[dial]] , [[get back to]] , [[get on the horn]] , [[get on the line]] , [[give a call]] , [[give a jingle]] , [[give a ring]] , [[make a call]] , [[phone]] , [[pick up ]]* , [[put a call through]] , [[ring]] , [[ring up]] , [[touch base with]] , [[buzz]] , [[glass]] , [[mouthpiece]] , [[telescope]]
  -
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  /´telefoun/

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) tel dây nói, điện thoại (như) phone
  Máy điện thoại
  Hệ thống điện thoại, mạng điện thoại

  Ngoại động từ

  Như phone

  Cấu trúc từ

  on the telephone
  mắc điện thoại, có liên lạc với hệ thống điện thoại
  Đang dùng điện thoại

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  điện thoại

  Giải thích VN: Máy và hệ thống dùng để truyền tiếng nói hay âm thanh bằng tín hiệu điện qua các đường dây liên lạc.

  active telephone channel
  đường kênh điện thoại hoạt
  active telephone channel
  đường kênh điện thoại năng động
  American Telephone and Telegraph Company (AT&T)
  công ty điện thoại và điện báo Hoa kỳ
  army telephone system
  hệ thống điện thoại quân đội
  Assistant Telephone (AT)
  điện thoại trợ giúp
  asynchronous telephone network
  mạng điện thoại không đồng bộ
  AT&T (AmericanTelephone and Telegraph Company)
  công ty điện thoại và điện báo Hoa Kỳ
  AT&T (AmericanTelephone and Telegraph)
  Công ty điện thoại điện báo Hoa kỳ
  ATM (automatictelephone payment)
  sự trả tiền điện thoại tự động
  Automatic Coin Telephone System (ACTS)
  hệ thống điện thoại bỏ tiền tự động
  automatic telephone
  máy điện thoại tự động
  automatic telephone station
  trạm điện thoại tự động
  basic telephone service
  dịch vụ điện thoại cơ bản
  both-way telephone circuits
  mạch điện thoại hai chiều
  called telephone
  điện thoại được gọi
  called-telephone
  máy điện thoại
  calling telephone
  máy điện thoại gọi
  car telephone
  điện thoại ở ô tô
  cellular telephone
  điện thoại di động
  central radio-telephone station
  điện thoại vô tuyến trung tâm
  coin-operated telephone line
  đường điện thoại công cộng
  community telephone
  máy điện thoại công cộng
  computer telephone integration (CTI)
  tổ hợp máy tính điện thoại
  cordless telephone
  điện thoại không dây
  cordless telephone (CT)
  điện thoại không dây
  cordless telephone (CT)
  điện thoại vô tuyến
  Cordless Telephone/Telephony (CT)
  Máy điện thoại/Điện thoại không dây
  CT cordless telephone
  điện thoại không dây
  CT cordless telephone
  điện thoại vô tuyến
  CTI (computertelephone integration)
  tổ hợp máy tính-điện thoại
  Customer telephone system (CTS)
  hệ thống điện thoại khách hàng
  dial telephone
  điện thoại quay số
  dial telephone
  điện thoại tự động
  Digital Cordless Telephone (DCT)
  điện thoại không dây số, Điện thoại kéo dài số
  Digital European Cordless Telephone (DECT)
  điện thoại không dây số của châu Âu
  Digital Key Telephone Station (DKTS)
  trạm điện thoại nội bộ số
  Digital Telephone Network (DTN)
  mạng điện thoại số
  dispatching telephone installation
  trạm điều phối điện thoại
  Electronic Coin Public Telephone (ECPT)
  điện thoại công cộng bỏ tiền điện tử
  Electronic Custom Telephone System (ECTS)
  hệ thống điện thoại mua hàng bằng điện tử
  Electronic Key Telephone System (EKTS)
  hệ thống điện thoại nội bộ điện tử
  emergency telephone
  điện thoại gọi cấp cứu
  emergency telephone
  điện thoại khẩn cấp
  European Analogue Cordless Telephone System
  Hệ thống điện thoại không dây tương tự của châu Âu
  European Deaf Telephone (EDT)
  Máy điện thoại dành cho người điếc châu Âu
  existing telephone conduit
  đường ống điện thoại hiện hữu
  extensive telephone
  điện thoại dương thanh
  field telephone
  điện thoại dã chiến
  field telephone
  điện thoại tại hiện trường
  fireproof telephone system
  hệ điện thoại chống cháy
  fixed (asopposed to mobile) telephone
  điện thoại cố định
  Forward Interworking Telephone Event (FITE)
  sự kiện máy điện thoại cùng hoạt động ở hướng thuận
  general switched telephone network
  mạng điện thoại chuyển mạch tổng quát
  General Switched Telephone Network (GSTN)
  mạng điện thoại chuyển mạch chung
  hand-set telephone
  máy điện thoại xách tay
  Hands-Free Telephone (HFT)
  máy điện thoại không cầm tay
  home telephone
  điện thoại nhà
  Hybrid Key Telephone Systems (HKTS)
  hệ thống điện thoại phím hỗn hợp
  Improved Mobile Telephone Service (IMTS)
  dịch vụ điện thoại di động cải tiến
  in-car telephone
  điện thoại ở ô tô
  incoming international telephone exchange
  tổng đài điện thoại quốc tế đến
  Independent Telephone Company (ITC)
  công ty điện thoại độc lập
  Independent Telephone Operating Company (ITOC)
  công ty khai thác điện thoại độc lập
  international telephone circuit
  mạch điện thoại quốc tế
  international telephone exchange-ITE
  tổng đài điện thoại quốc tế
  international telephone line
  đường dây điện thoại quốc tế
  key telephone set
  máy điện thoại bấm phím
  key telephone system
  hệ điện thoại bấm phím
  key telephone system
  hệ thống điện thoại khóa
  Key Telephone System (KTS)
  hệ thống điện thoại ấn phím
  key telephone unit
  bộ điện thoại khóa
  Key Telephone Unit (KTU)
  khối điện thoại ấn phím
  key-operated telephone
  điện thoại bấm phím
  land telephone system
  mạng điện thoại trên bộ
  leased (telephone) line
  đường dây thuê (điện thoại)
  Link Access Protocol-Video Telephone (LAPS)
  giao thức truy nhập tuyến-điện thoại thấy hình
  Local Telephone Circuit (LTC)
  mạch điện thoại nội hạt
  local telephone circuit-LTC
  mạch điện thoại nội hạt
  local telephone company (US)
  công ty điện thoại địa phương
  local telephone service
  dịch vụ điện thoại địa phương
  Local Telephone System (LTS)
  hệ thống điện thoại nột hạt
  local-battery telephone set
  máy điện thoại có pin riêng
  long distance telephone
  điện thoại đường dài
  long distance telephone
  điện thoại liên tỉnh
  long distance telephone company
  công ty điện thoại đường dài
  loudspeaker telephone
  điện thoại dương thanh
  Loudspeaking Telephone (LST)
  máy điện thoại có loa
  magneto telephone set
  máy điện thoại dùng manheto
  magneto telephone set
  máy điện thoại từ thạch
  manual telephone set
  máy điện thoại quay tay
  manual telephone system
  hệ thống điện thoại thủ công
  MFC telephone
  điện thoại mã đa tần
  MFC telephone
  điện thoại MFC
  Mobile Automatic Telephone System - Europe (MATSE)
  Hệ thống điện thoại tự động di động châu Âu
  mobile radio telephone
  điện thoại (vô tuyến) di động
  mobile radio telephone
  điện thoại vô tuyến di động
  mobile telephone
  điện thoại cầm tay
  mobile telephone
  điện thoại di động
  Mobile telephone Exchange (MTX)
  tổng đài điện thoại di động
  mobile telephone service
  dịch vụ điện thoại di động
  Mobile Telephone Switching Office (MTSO)
  tổng đài điện thoại di động
  Mobile Telephone System (MTP)
  hệ thống điện thoại di động
  mobile, portable telephone
  điện thoại di động
  MTSO (mobiletelephone switching office)
  tổng đài điện thoại di động
  multichannel telephone system
  hệ thống điện thoại đa kênh
  multiple channel telephone group
  nhóm nhiều đường kênh điện thoại
  National Telephone Co-operative Association (NTCA)
  hiệp hội quốc gia về hợp tác điện thoại
  non dial telephone set
  máy điện thoại không tự động
  Nordic Mobile Telephone System (NMT)
  Hệ thống điện thoại di động Bắc Âu
  observation telephone
  điện thoại quan sát
  office telephone exchange
  trạm điện thoại cơ quan
  office telephone exchange
  trạm điện thoại thuê bao
  one-way telephone channel
  đường kênh điện thoại một chiều
  Operator Telephone Systems (OTS)
  các hệ thống điện thoại của nhà khai thác
  operator's telephone
  điện thoại có người trực
  Packet Switched Telephone Network (PSTN)
  mạng điện thoại chuyển mạch công cộng
  Personal Telephone Agent (PTA)
  đại lý Điện thoại trực tiếp
  Personal Wireless Telephone (PWT)
  điện thoại vô tuyến cá nhân
  photo-telephone
  điện thoại truyền hình
  Plain Old Telephone Service (POTS)
  dịch vụ điện thoại cũ
  Post, Telephone, and Telegraph (PTT)
  bưu chính, điện thoại và điện báo
  private telephone network
  mạng điện thoại riêng
  Procedures for document Facsimile transmission in the general switched telephone network (T.30)
  Các thủ tục truyền Fax trong mạng điện thoại chuyển mạch chung
  PTN (publictelephone network)
  mạng điện thoại công cộng
  Public Mobile Telephone Service (PMTS)
  dịch vụ điện thoại di động công cộng
  public switch telephone network
  mạng điện thoại chuyển mạch công cộng
  public switched telephone network
  mạng điện thoại (chuyển mạch) công cộng
  public switched telephone network (PSTN)
  mạng điện thoại chuyển mạch công cộng
  public telephone
  điện thoại công cộng
  public telephone exchange
  tổng đài điện thoại công cộng
  public telephone network
  mạng điện thoại công cộng
  public telephone network (PTN)
  mạng điện thoại công cộng
  Public Telephone Operator (PTO)
  nhà khai thác điện thoại công cộng
  push-button telephone
  máy điện thoại bấm phím
  push-to-talk telephone set
  thiết bị điện thoại nút bấm
  push-to-talk telephone set
  thiết bị điện thoại phím bấm
  radio and telephone line
  đường vô tuyến điện thoại
  rest, telephone
  cái mang ống điện thoại
  Second generation cordless telephone, Digital
  điện thoại không dây thế hệ thứ 2, kỹ thuật số
  separate telephone channel
  đường kênh điện thoại riêng biệt
  separate telephone channel
  đường kênh điện thoại tách biệt
  Single line telephone (SLT)
  điện thoại một đường dây
  Single-line Multi-Extension Telephone Apparatus (SMTA)
  máy điện thoại thuê bao nối với nhiều máy lẻ qua một đôi dây
  sound-powered telephone
  máy điện thoại cảm ứng
  STN (switchedtelephone network)
  mạng điện thoại chuyển mạch
  subscriber's telephone jack
  ổ cắm điện thoại cá nhân
  switched telephone network (STN)
  mạng điện thoại chuyển mạch
  synchronous telephone network
  mạng điện thoại đồng bộ
  TAM (telephoneanswering machine)
  máy trả lời điện thoại
  Technical Characteristics of Tones for the Telephone Service (E.180/Q.35)
  các đặc tính kỹ thuật của các âm báo trong dịch vụ điện thoại
  Technical Features of push - button Telephone Sets (MF4/DTMF) (Q.23)
  Các đặc điểm kỹ thuật của máy điện thoại ấn phím (MF4/DTMF)
  telco (telephonecompany)
  công ty điện thoại
  Telephone Access Server (TAS)
  server truy nhập máy điện thoại
  Telephone Acoustic Line (TAL)
  đường dây âm thanh của các máy điện thoại
  telephone answerer
  máy trả lời điện thoại
  Telephone Answering and Recording Machine (TARM)
  máy ghi và trả lời của điện thoại
  Telephone Answering Device (TAD)
  thiết bị trả lời điện thoại
  Telephone Answering Machine (TAM)
  máy trả lời điện thoại
  Telephone Application Program Interface (TAPI)
  giao diện chương trình ứng dụng của máy điện thoại
  Telephone Assistance Plan (TAP)
  chương trình hỗ trợ bằng điện thoại
  telephone base band
  dải cơ bản điện thoại
  telephone bell
  chuông điện thoại
  telephone booth
  buồng điện thoại
  telephone box
  hộp điện thoại
  telephone box
  trạm điện thoại
  telephone branch line
  đường dây điện thoại nhánh
  telephone cable assembly
  chỗ nối dấy cáp điện thoại
  telephone cable pair
  cặp cáp điện thoại
  telephone call
  cuộc gọi điện thoại
  telephone call state
  tình trạng cuộc gọi điện thoại
  telephone card
  cạc điện thoại
  telephone carrier current
  dòng sóng mang điện thoại
  telephone center
  trung tâm điện thoại
  telephone central office
  tổng đài điện thoại
  telephone central office
  văn phòng trung tâm điện thoại
  telephone channel
  kênh điện thoại
  telephone circuit
  mạch điện thoại
  Telephone Circuit (CCT)
  mạch điện thoại
  telephone communication
  cuộc nói chuyện điện thoại
  Telephone Company (TELCO)
  công ty điện thoại
  telephone conduit
  đường dây điện thoại
  telephone conference
  hội nghị qua điện thoại
  telephone connection
  sự nối điện thoại
  telephone connection socket
  ổ cắm điện thoại
  Telephone Consumers Protection Act (TCPA)
  đạo luật Bảo vệ Khách hàng Điện thoại
  Telephone Country Code (TCC)
  mã điện thoại quốc gia
  telephone coupler
  bộ ghép nối điện thoại
  telephone data set
  tập dữ liệu điện thoại
  telephone dial
  bàn quay số điện thoại
  telephone dial
  đĩa số điện thoại
  telephone dial
  mặt máy điện thoại
  telephone dial
  mặt quay số điện thoại
  telephone directory
  danh bạ điện thoại
  telephone directory
  thư mục điện thoại
  telephone drop wire
  đổi dây điên thoại
  telephone earphone
  ống nghe điện thoại
  telephone equipment
  thiết bị điện thoại
  telephone exchange
  trao đổi điện thoại
  Telephone Exchange (TE)
  tổng đài điện thoại
  telephone extension
  phần mở rộng điện thoại
  telephone extension
  sự mở rộng điện thoại
  telephone fee
  phí dịch vụ điện thoại
  telephone fee
  phí điện thoại
  telephone hand test set
  máy thử điện thoại cầm tay
  telephone induction coil
  cuộn cảm ứng điện thoai
  telephone induction coil
  cuộn cảm ứng điện thoại
  telephone industry
  công nghệ điện thoại
  Telephone Information Access (TIA)
  tuy nhập thông tin điện thoại
  telephone instrument
  máy điện thoại
  telephone jack
  jắc cắm điện thoại
  telephone jack
  lỗ cắm điện thoại
  telephone kiosk
  phòng gọi điện thoại
  telephone line
  cáp điện thoại
  telephone line
  đuờng dây điện thoại
  telephone line
  đường dây điện thoại
  telephone line
  đường điện thoại
  telephone lines
  các đường dây điện thoại
  telephone link
  đường dây điện thoại
  telephone link
  sự liên lạc điện thoại
  telephone listing post
  đài kiểm thính điện thoại
  telephone loading coil
  cuộn gia cảm điện thoại
  Telephone Message Management System (TMMS)
  hệ thống quản lý tin báo qua điện thoại
  telephone modem
  môđem điện thoại
  telephone multiplex signal
  tín hiệu ghép kênh điện thoại
  telephone network
  hệ thống điện thoại
  telephone network
  mạng điện thoại
  Telephone Network For Deaf (TND)
  mạng điện thoại dùng cho người điếc
  telephone number
  số điện thoại
  telephone number list
  danh bạ điện thoại
  Telephone Numbering Mapping (IETF) (ENUM)
  ánh xạ đánh số điện thoại (IETF)
  telephone numbers
  số điện thoại
  telephone operator
  điện thoại viên
  telephone pickup
  bộ thu chuyển điện thoại (để ghi các cuộc đàm)
  telephone plug
  chỗ cắm điện thoại
  telephone plug
  đầu cắm điện thoại
  telephone plug
  giắc điện thoại
  telephone plug
  ổ cắm điện thoại
  telephone plug
  phích cắm điện thoại
  telephone pole line lead-in
  cột dẫn dây điện thoại vào
  Telephone Preference Service (TPS)
  dịch vụ điện thoại ưu tiên
  telephone receiver
  máy nghe nhận điện thoại
  telephone receiver
  ống nghe điện thoại
  telephone relay
  rơle điện thoại
  telephone repeater
  bộ khuếch đại (tín hiệu) điện thoại
  telephone repeater
  máy tăng âm điện thoại
  telephone repeater
  máy tiếp âm điện thoại
  telephone repeater
  trạm tăng âm điện thoại
  telephone repeating coil
  cuộn chuyển tiếp điện thoại
  telephone replay
  rơle điện thoại
  telephone ringer
  máy gọi chuông điện thoại
  telephone service
  dịch vụ điện thoại
  telephone service charge
  phí dịch vụ điện thoại
  telephone service charge
  phí điện thoại
  telephone set
  máy điện thoại
  telephone [set]] (TELSET)
  máy điện thoại
  telephone signaling
  sự báo hiệu điện thoại
  telephone subscriber
  thuê bao (điện thoại)
  telephone switch
  chuyển mạch điện thoại
  telephone switch board
  tổng đài điện thoại
  telephone switch box
  hộp phân chuyển mạch điện thoại
  telephone switchboard
  bảng chuyển mạch điện thoại
  telephone switchgear
  tổng đài điện thoại
  telephone switching
  sự chuyển mạch điện thoại
  telephone switching network
  mạng liên lạc điện thoại
  telephone system
  hệ thống điện thoại
  telephone terminal
  đầu cuối điện thoại
  telephone traffic
  lưu lượng điện thoại
  telephone traffic channel
  đường kênh lượng điện thoại
  telephone traffic channel
  đường kênh lưu thông điện thoại
  telephone transmitter
  micrô điện thoại
  telephone tunnel
  hầm điện thoại
  telephone user
  người gọi điện thoại
  telephone user part
  bên sử dụng điện thoại
  telephone wire
  dây điện thoại
  telephone-answering machine
  máy trả lời điện thoại
  telephone-booth
  phòng gọi điện thoại
  telephone-case
  hộp điện thoại
  telephone-directory tell book
  niên giám điện thoại
  telephone-directory, tel book
  niên giám điện thoại
  telephone-type circuit
  mạch loại điện thoại
  Telephone/Transaction Number (TN)
  Số điện thoại/Giao dịch
  Telephone/Transport Management System (TMS)
  hệ thống quản lý điện thoại/chuyển tải
  Terrestrial Flight Telephone system (TFTS)
  hệ thống điện thoại giữa máy bay và mặt đất
  terrestrial telephone circuit
  mạch điện thoại trái đất
  traditional telephone network
  mạng điện thoại truyền thông
  Trans-Canada Telephone system (TCTS)
  Hệ thống điện thoại xuyên Canada
  transmission loss (telephone)
  suy giảm truyền dẫn (điện thoại)
  unbreaking telephone connection socket
  ổ nối điện thoại không tháo được
  United States Telephone Association (USTA)
  Hiệp hội Điện thoại Hoa Kỳ
  United States Telephone Supplier Association (USTSA)
  Hiệp hội những nhà cung ứng điện thoại Hoa Kỳ
  urban telephone network
  mạng điện thoại thành phố
  video telephone
  điện thoại truyền hình
  video telephone (videophone)
  điện thoại hình
  videophone (videotelephone)
  điện thoại hình
  visual telephone
  điện thoại có hình ảnh
  visual telephone
  máy điện thoại truyền hình
  Visual Telephone Systems ITU Recommendation (H.100)
  Khuyến nghị H.100 của ITU về các hệ thống điện thoại hiển thị
  WATS (widearea telephone service)
  dịch vụ điện thoại vùng rộng
  WATS (widearea telephone service)
  dịch vụ điện thoại diện rộng
  White Pages (telephonebook)
  trang trắng (sổ điện thoại)
  wide area telephone service
  dịch vụ điện thoại diện rộng
  wide area telephone service (WATS)
  dịch vụ điện thoại diện rộng
  wide area telephone service (WATS)
  dịch vụ điện thoại vùng rộng
  wireless telephone
  điện thoại không dây
  wireless telephone
  vô tuyến điện thoại
  world wide telephone communication
  sự truyền thông điện thoại toàn cầu
  gọi điện thoại
  telephone call
  cuộc gọi điện thoại
  telephone call state
  tình trạng cuộc gọi điện thoại
  telephone kiosk
  phòng gọi điện thoại
  telephone user
  người gọi điện thoại
  telephone-booth
  phòng gọi điện thoại
  máy điện thoại
  automatic telephone
  máy điện thoại tự động
  calling telephone
  máy điện thoại gọi
  community telephone
  máy điện thoại công cộng
  Cordless Telephone/Telephony (CT)
  Máy điện thoại/Điện thoại không dây
  European Deaf Telephone (EDT)
  Máy điện thoại dành cho người điếc châu Âu
  Forward Interworking Telephone Event (FITE)
  sự kiện máy điện thoại cùng hoạt động ở hướng thuận
  hand-set telephone
  máy điện thoại xách tay
  Hands-Free Telephone (HFT)
  máy điện thoại không cầm tay
  key telephone set
  máy điện thoại bấm phím
  local-battery telephone set
  máy điện thoại có pin riêng
  Loudspeaking Telephone (LST)
  máy điện thoại có loa
  magneto telephone set
  máy điện thoại dùng manheto
  magneto telephone set
  máy điện thoại từ thạch
  manual telephone set
  máy điện thoại quay tay
  non dial telephone set
  máy điện thoại không tự động
  push-button telephone
  máy điện thoại bấm phím
  Single-line Multi-Extension Telephone Apparatus (SMTA)
  máy điện thoại thuê bao nối với nhiều máy lẻ qua một đôi dây
  sound-powered telephone
  máy điện thoại cảm ứng
  Technical Features of push - button Telephone Sets (MF4/DTMF) (Q.23)
  Các đặc điểm kỹ thuật của máy điện thoại ấn phím (MF4/DTMF)
  Telephone Access Server (TAS)
  server truy nhập máy điện thoại
  Telephone Acoustic Line (TAL)
  đường dây âm thanh của các máy điện thoại
  Telephone Application Program Interface (TAPI)
  giao diện chương trình ứng dụng của máy điện thoại
  telephone dial
  mặt máy điện thoại
  visual telephone
  máy điện thoại truyền hình

  Kinh tế

  điện thoại, gọi điện thoại cho
  gọi điện thoại cho

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X