• (Khác biệt giữa các bản)

    02:41, ngày 24 tháng 8 năm 2008

    ongoing = continuing = tiếp tục, tiếp diễn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X