• (Khác biệt giữa các bản)
  (tét)
  (test)
  Dòng 1: Dòng 1:
  <!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
  <!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
  <!-- Tại Tra Từ -->
  <!-- Tại Tra Từ -->
  -
  === ===
  +
  ===== Viết nghĩa của Garfield vào đây =====
  -
  == Siren ==
  +
  -
  === Louise Elizabeth Gluck (Nữ Thi Sĩ được trao giải Pulitzer Thơ năm 1992) ===
  +
  -
   
  +
  Gà ơi, có lúc nào bác có tí giờ trống không? TCC định nhờ vả bác xem hộ một đoạn tiếng Việt. là văn dịch, TCC cần chỉnh lại cho ra văn Việt mà hơi thiếu tự tin.
  -
  === ===
  +
  -
  ===== I became a criminal when I fell in love. =====
  +
  -
  ===== Before that I was a waitress. =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== I didn’t want to go to Chicago with you. =====
  +
  -
   
  +
  -
   
  +
  -
  ===== I wanted to marry you, I wanted =====
  +
  -
  ===== Your wife to suffer. =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== I wanted her life to be like a play =====
  +
  -
  ===== In which all the parts are sad parts. =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== Does a good person =====
  +
  -
  ===== Think this way? I deserve =====
  +
  -
  ===== Credit for my courage… =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  == Nữ Hải Tặc ==
  +
  -
  === Garfield ===
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== Từ yêu anh, em trở thành tội phạm =====
  +
  -
  ===== Em sẵn sàng làm tất cả vì anh. =====
  +
  -
   
  +
  -
   
  +
  -
  ===== Anh chàng đẹp trai và ả hầu bàn, =====
  +
  -
  ===== Cùng hăm hở giong thuyền sang bến hạnh. =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== Em chẳng muốn về Chicago hiu quạnh =====
  +
  -
  ===== Dẫu em nào phải chịu cảnh phòng không =====
  +
  -
  ===== Em muốn cùng anh nên vợ nên chồng =====
  +
  -
  ===== Em muốn vợ anh tột cùng đau đớn. =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== Em muốn đời ả như vở bi kịch lớn, =====
  +
  -
  ===== Từng chương, hồi, đều khốn nạn như nhau. =====
  +
  -
  ===== Em muốn ả quay cuồng với nỗi đau =====
  +
  -
  ===== Như em và anh quay cuồng ân ái. =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== Người tốt nghĩ sao được điều như vậy? =====
  +
  -
   
  +
  -
   
  +
  -
  ===== Chỉ có em, ả cướp biển Siren =====
  +
  -
  ===== Em vẫn đây, em xinh đẹp tuyệt trần =====
  +
  -
  ===== Em xứng đáng được ngợi ca: dũng cảm! =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== Từ yêu anh, em trở thành tội phạm =====
  +
  -
  ===== Em sẵn sàng làm tất cả vì anh… =====
  +
  -
   
  +
  -
   
  +
  -
  === ===
  +
  -
  == Untitle ==
  +
  -
  === Tahmima Anam ===
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== When you command me to sing =====
  +
  -
  ===== it seems my heart will break with pride. =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== I look to your face =====
  +
  -
  ===== and feel the wet salt of my tears. =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== My adoration spreads wings =====
  +
  -
  ===== like a glad bird on its flight across the sea. =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== It is only in this, my voice, =====
  +
  -
  ===== that I am witness to you. =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== Drunk with the joy, sublime, of singing, =====
  +
  -
  ===== I forget myself and call you friend who are my lord. =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== You have made me endless; =====
  +
  -
  ===== Such is your pleasure. =====
  +
  -
   
  +
  -
  == Vô đề ==
  +
  -
  === Garfield ===
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== Khi thiên thần nhỏ, nàng ra lệnh =====
  +
  -
  ===== “Hát lên, người bạn thuở ấu thơ” =====
  +
  -
  ===== Tim ta tưởng vỡ thành trăm mảnh =====
  +
  -
  ===== Bởi niềm vui, hạnh phúc vô bờ. =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== Ta lặng trông gương mặt diễm kiều =====
  +
  -
  ===== Mà nghe muối mặn đọng hàng mi =====
  +
  -
  ===== Tình ta tựa cánh chim thiên điểu =====
  +
  -
  ===== Xoải cánh trên làn gió xuân thì. =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== Chính tại nơi đây, giọng nói này =====
  +
  -
  ===== Ta xin làm chứng giấc mộng tiên =====
  +
  -
  ===== Xin uống cạn chén tình chung thủy =====
  +
  -
  ===== Quên bản thân, quên mọi muộn phiền. =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== Nàng cho ta hạnh phúc ngập tràn =====
  +
  -
  ===== Những năm lưu trú tại trần gian; =====
  +
  -
  ===== Cũng thế, ta cầu xin Thượng Đế =====
  +
  -
  ===== Rộng mở hồng ân, đến với nàng. =====
  +
  -
   
  +
  -
   
  +
  -
  === ===
  +
  -
  === ===
  +
  -
  == Freedom, You Are ==
  +
  -
  === Shamsur Rahman ===
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== Freedom, you are =====
  +
  -
  ===== a wife’s thick cluster of loose black hair, =====
  +
  -
  ===== stirred by the wind to wild excitement. =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== Freedom, you are =====
  +
  -
  ===== the colored jacket on a little boy’s body,=====
  +
  -
  ===== the play of sunlight on the soft cheeks =====
  +
  -
  ===== of a little girl. =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== Freedom, you are =====
  +
  -
  ===== an arbour in the garden, the koel’s song, =====
  +
  -
  ===== glistening leaves on banyan trees, =====
  +
  -
  ===== my notebook of poetry, to scribble as I please. =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  == Tự Do, Ngươi Là ==
  +
  -
  === Garfield ===
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== Ngươi là suối tóc xanh màu =====
  +
  -
  ===== Dịu dàng hiền phụ gội đầu dưới hiên =====
  +
  -
  ===== Ngươi là mảnh đất thần tiên =====
  +
  -
  ===== Trẻ thơ đùa giỡn, quần liền áo hoa =====
  +
  -
  ===== Ngươi là trong ngọc trắng ngà =====
  +
  -
  ===== Làn da thiếu nữ mượt mà ánh dương =====
  +
  -
  ===== Ngươi là bóng mát trong vườn =====
  +
  -
  ===== Bài ca sáo sậu đêm buồn nằm nghe =====
  +
  -
  ===== Ngươi là xanh ngát lá tre =====
  +
  -
  ===== Là bài thơ nhỏ ta khoe với người =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== “Tự Do” – đôi tiếng tuyệt vời =====
  +
  -
  ===== Ước mơ nhân loại bao đời thuở nay. =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  === ===
  +
  -
  == After a While ==
  +
  -
  === Veronica Shoffstall ===
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== After a while you learn the subtle difference =====
  +
  -
  ===== between holding a hand and chaining a soul, =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== And you learn that love doesn't mean leaning =====
  +
  -
  ===== and company doesn't mean security,=====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== And you begin to learn that kisses aren't contracts =====
  +
  -
  ===== and presents aren't promises, =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== And you begin to accept your defeats =====
  +
  -
  ===== with your head up and your eyes open, =====
  +
  -
  ===== with the grace of an adult, not the grief of a child, =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== And you learn to build all your roads on today =====
  +
  -
  ===== because tomorrow's ground is too uncertain for plans.=====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== After a while you learn that even sunshine burns =====
  +
  -
  ===== if you get too much. (*) =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== So plant your own garden and decorate your own soul, =====
  +
  -
  ===== instead of waiting for someone to bring you flowers. =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== And you learn that you really can endure... =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== That you really are strong, =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== And you really do have worth. =====
  +
  -
   
  +
  -
  == Thời gian sẽ dạy ==
  +
  -
  === Garfield ===
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== Thời gian sẽ dạy bạn ta, =====
  +
  -
  ===== Tay trong tay - chửa chắc hợp hoan =====
  +
  -
  ===== Tơ tình hay mối dây oan =====
  +
  -
  ===== Trọn đời trói buộc tâm can con người? =====
  +
  -
  ===== Rồi thời gian lại tiếp lời, =====
  +
  -
  ===== Tình yêu há phải là nơi dựa vào =====
  +
  -
  ===== Thuyền càng cao, nước càng cao =====
  +
  -
  ===== Tình nhân, ai biết, khác nào người dưng? =====
  +
  -
  ===== Nụ hôn chẳng phải khế văn, =====
  +
  -
  ===== Nhận quà, không thể cho rằng được yêu =====
  +
  -
  ===== Lời hứa trị giá bao nhiêu =====
  +
  -
  ===== Hay như bong bóng, như diều đứt dây? =====
  +
  -
  ===== Bạn ta, rồi sẽ, từ đây =====
  +
  -
  ===== Ngẩng cao đầu trước đắng cay, buồn phiền =====
  +
  -
  ===== Ngang tàng chí khí thanh niên =====
  +
  -
  ===== Quên đi sầu muộn, tị hiềm trẻ thơ. =====
  +
  -
  ===== Bạn ta xây dựng, bây giờ =====
  +
  -
  ===== Đường đi khởi phát từ bờ hôm nay =====
  +
  -
  ===== Bởi ai biết được mai này =====
  +
  -
  ===== Dòng sông số phận vắn dài ra sao? =====
  +
  -
  ===== Thời gian chắp cánh bay cao =====
  +
  -
  ===== Bạn ta, xin hãy soi vào nội tâm =====
  +
  -
  ===== Vườn mình nào thiếu hoa thơm =====
  +
  -
  ===== Công mình chăm sóc, muôn phần đẹp tươi =====
  +
  -
  ===== Ham chi hoa lạ vườn người =====
  +
  -
  ===== Chắc đâu chúng sẽ sống đời được chăng? =====
  +
  -
  ===== Thời gian mách bảo bạn rằng… =====
  +
  -
  ===== Dù trong nghịch cảnh vẫn không sờn lòng =====
  +
  -
  ===== Bạn ta mạnh mẽ vô cùng =====
  +
  -
  ===== Xứng danh con Lạc, cháu Hồng ngàn năm (**) =====
  +
  -
  === ===
  +
  -
  ===== (*) Câu này thấy dzô dzang wá nên bỏ. =====
  +
  -
  ===== (**) Câu này của ai đó, ở đâu đó, hem nhớ nữa ^^ =====
  +

  08:43, ngày 11 tháng 2 năm 2009

  Viết nghĩa của Garfield vào đây

  Gà ơi, có lúc nào bác có tí giờ trống không? TCC định nhờ vả bác xem hộ một đoạn tiếng Việt. Nó là văn dịch, TCC cần chỉnh lại cho ra văn Việt mà hơi thiếu tự tin.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X