• (Khác biệt giữa các bản)

  07:32, ngày 5 tháng 12 năm 2008

  ===== 1/Theo Vũ Cống, châu Dương thuộc lãnh thổ nước Việt. Vua Vũ (Hán Vũ Đế) đi khắp thiên hạ, nhận định địa lý hình thể và địa lý nhân văn rồi trở về nước Việt họp chư hầu để định kế hưng quốc an dân (có công trị thủy, khai phá nông nghiệp nên gọi là Thần Nông). Thiếu Khang, vua thứ 6 nhà Hạ phong cho con là Vô Dư giữ đất Cối Kê, phụng thờ tế tự vua Vũ. Vô Dư ở đấy giữ đúng truyền thống: tục xăm mình, cắt tóc ngắn, định cư lập nước nông nghiệp. Hơn 20 đời sau Vô Dư, đến con của Doãn Thưong là Câu TIễn diệt Ngô xưng Vương, đóng đô ở Lang Gia, uy hùng một cõi. Cháu 6 đời của CT là Vô Cương cất quân đánh Sở, bị vua Sở là Hùng THích đánh bại, phải bỏ Lang Gia đến Đông Vũ. Việt tan. Các con của Vô Cương định cư ở duyên hải GIang Nam, chia nhau người làm vương, người làm quân trưởng, thần phục Sở gọi là Bách Việt. (Việt Nam đứng đầu trong Bách Việt- Liên hệ với truyền thuyết Bọc trăm trứng. châu Duơng từ đấy bị phân chía. Một trong các phần ấy là đất Cối Kê, láy sao Thuần, sao Vỹ để định cương giới. Khi Tần diệt Sở, Vương Tiễn cai trị Dương VIệt, chia thành 3 quận Nam Hải, Quế Lâm và Tượng. Con cháu Úy Đà (Triêu Đà) thần phục nhà Hán, cai trị cả 3 quận ấy thêm vào các quận ơợp Phố, THương Ngô, Uất Lâm, Giao Chỉ, Cửu Chân...Phía Đông, Vô Chư lập Mân Việt, đóng đô ở Chương Tuyền. Đông Hải Vương là Diêu (Dao) lập Âu Lạc, đóng đô ở Vĩnh Gia... 2/ Sự tích Rồng Tiên Thần Nông xưng đế ở phương Nam. Đời thần Nông thứ 3 là Đế Minh sau khi sinh Đế Nghi gặp Vụ tiên nữ sinh ra Lộc Tục, tức Kinh Dương Vương. Kinh Dương Vương lấy con gái vua Động Đình sinh ra Sùng Lãm tức Lạc Long Quân. Tiếp theo thì cả rừng đều biết... Tâm nguyện của em tới đây đã hoàn thành.

   =====
  

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X