• (Khác biệt giữa các bản)
  (test)
  (test)
  Dòng 8: Dòng 8:
  ===== Bình loạn của Garfield (Da Qiao cũng rứa): Nếu tài liệu của TCC đúng (tớ thấy nó có lý) thì lịch sử dân tộc Việt (tớ hem nói là nước Việt Nam), giỏi lắm chỉ mới được cỡ 2200-2300 năm là cùng (nếu lấy Kinh Dương Vương làm mốc). Nhưng ngay đoạn đầu mà TCC trích, tớ thấy cũng chưa hợp lý lắm. Này nhé: Vô Dư là con vua thứ 6 nhà Hạ, cho là sống trong khoảng 2000 TCN đi, thì “hơn 20 đời sau”, với tuổi thọ của người thời đó, e là khó tới được Câu Tiễn (khoảng 490 TCN). Có vẻ như ngay cả sử TQ cũng đã phóng đại chiều dài lịch sử của mình. =====
  ===== Bình loạn của Garfield (Da Qiao cũng rứa): Nếu tài liệu của TCC đúng (tớ thấy nó có lý) thì lịch sử dân tộc Việt (tớ hem nói là nước Việt Nam), giỏi lắm chỉ mới được cỡ 2200-2300 năm là cùng (nếu lấy Kinh Dương Vương làm mốc). Nhưng ngay đoạn đầu mà TCC trích, tớ thấy cũng chưa hợp lý lắm. Này nhé: Vô Dư là con vua thứ 6 nhà Hạ, cho là sống trong khoảng 2000 TCN đi, thì “hơn 20 đời sau”, với tuổi thọ của người thời đó, e là khó tới được Câu Tiễn (khoảng 490 TCN). Có vẻ như ngay cả sử TQ cũng đã phóng đại chiều dài lịch sử của mình. =====
  -
  Ý kiến của TCC. Vì đây là tài liệu dịch từ sách cổ và tổng hợp nhiều nguồn, nên soạn giả và người dịch giả của nguyên tác cũng khó mà tính toán rạch ròi các con số như chúng ta ngồi đây bây giờ. Và tớ cũng cho rằng kể cả người TQ cũng có thể dặm mắm thêm muối cho lịch sử của họ thêm huy hoàng. Có thể lắm chứ. Cũng như sự tích Con Rồng Cháu Tiên của mình. Nhân đây, tớ trả lời câu hỏi của thiênlongbatbo. Cậu nghĩ rằng tớ tin LLQ lấy tiên nữ Âu Cơ đẻ ra trăm trứng? Thật ra trong cuốn sách của tớ cũng nói. Truyền thuyết là lịch sử được tô màu. LLQ giống rồng là cách nói để đề cao dòng dõi cao quý cũng như tài năng, đức độ của ông.Còn tiên nữ Âu Cơ là để chỉ người con gái đẹp người đẹp nết. Còn cái vụ bọc trăm trứng cũng là một cách nói để giải thích nguồn gốc lịch sử. Bạn hẳn đã biết đặc tính của thể loại văn học này khi còn học cấp 2.
  +
  Ý kiến của TCC. Vì đây là tài liệu dịch từ sách cổ và tổng hợp nhiều nguồn, nên soạn giả và người dịch giả của nguyên tác cũng khó mà tính toán rạch ròi các con số như chúng ta ngồi đây bây giờ. Và tớ cũng cho rằng kể cả người TQ cũng có thể dặm mắm thêm muối cho lịch sử của họ thêm huy hoàng. Có thể lắm chứ. Cũng như sự tích Con Rồng Cháu Tiên của mình. Nhân đây, tớ trả lời câu hỏi của thiênlongbatbo. Cậu nghĩ rằng tớ tin LLQ lấy tiên nữ Âu Cơ đẻ ra trăm trứng? Thật ra trong cuốn sách của tớ cũng nói. Truyền thuyết là lịch sử được tô màu. LLQ giống rồng là cách nói để đề cao dòng dõi cao quý cũng như tài năng, đức độ của ông.Âu Cơ cũng là có thật. Nàng là con gái của vua nước láng giềng. Tiên nữ ở đây không phải là chỉ nàng tiên giáng trần nhưng là để đề cao người con gái đẹp người đẹp nết. Còn cái vụ bọc trăm trứng, tớ không biết LLQ có đẻ nhiều con như thế thật không, nhưng đó cũng là một cách nói để giải thích nguồn gốc lịch sử của Bách Việt. Bạn hẳn đã biết đặc tính của thể loại văn học này khi còn học cấp 2.

  08:45, ngày 5 tháng 12 năm 2008

  ===== 1/Theo Vũ Cống, châu Dương thuộc lãnh thổ nước Việt. Vua Vũ (Hán Vũ Đế) đi khắp thiên hạ, nhận định địa lý hình thể và địa lý nhân văn rồi trở về nước Việt họp chư hầu để định kế hưng quốc an dân (có công trị thủy, khai phá nông nghiệp nên gọi là Thần Nông). Thiếu Khang, vua thứ 6 nhà Hạ phong cho con là Vô Dư giữ đất Cối Kê, phụng thờ tế tự vua Vũ. Vô Dư ở đấy giữ đúng truyền thống: tục xăm mình, cắt tóc ngắn, định cư lập nước nông nghiệp. Hơn 20 đời sau Vô Dư, đến con của Doãn Thưong là Câu TIễn diệt Ngô xưng Vương, đóng đô ở Lang Gia, uy hùng một cõi. Cháu 6 đời của CT là Vô Cương cất quân đánh Sở, bị vua Sở là Hùng THích đánh bại, phải bỏ Lang Gia đến Đông Vũ. Việt tan. Các con của Vô Cương định cư ở duyên hải GIang Nam, chia nhau người làm vương, người làm quân trưởng, thần phục Sở gọi là Bách Việt. (Việt Nam đứng đầu trong Bách Việt- Liên hệ với truyền thuyết Bọc trăm trứng. châu Duơng từ đấy bị phân chía. Một trong các phần ấy là đất Cối Kê, láy sao Thuần, sao Vỹ để định cương giới. Khi Tần diệt Sở, Vương Tiễn cai trị Dương VIệt, chia thành 3 quận Nam Hải, Quế Lâm và Tượng. Con cháu Úy Đà (Triêu Đà) thần phục nhà Hán, cai trị cả 3 quận ấy thêm vào các quận ơợp Phố, THương Ngô, Uất Lâm, Giao Chỉ, Cửu Chân...Phía Đông, Vô Chư lập Mân Việt, đóng đô ở Chương Tuyền. Đông Hải Vương là Diêu (Dao) lập Âu Lạc, đóng đô ở Vĩnh Gia... 2/ Sự tích Rồng Tiên Thần Nông xưng đế ở phương Nam. Đời thần Nông thứ 3 là Đế Minh sau khi sinh Đế Nghi gặp Vụ tiên nữ sinh ra Lộc Tục, tức Kinh Dương Vương. Kinh Dương Vương lấy con gái vua Động Đình sinh ra Sùng Lãm tức Lạc Long Quân. Tiếp theo thì cả rừng đều biết... Tâm nguyện của em tới đây đã hoàn thành.

  =

  Bình loạn của Garfield (Da Qiao cũng rứa): Nếu tài liệu của TCC đúng (tớ thấy nó có lý) thì lịch sử dân tộc Việt (tớ hem nói là nước Việt Nam), giỏi lắm chỉ mới được cỡ 2200-2300 năm là cùng (nếu lấy Kinh Dương Vương làm mốc). Nhưng ngay đoạn đầu mà TCC trích, tớ thấy cũng chưa hợp lý lắm. Này nhé: Vô Dư là con vua thứ 6 nhà Hạ, cho là sống trong khoảng 2000 TCN đi, thì “hơn 20 đời sau”, với tuổi thọ của người thời đó, e là khó tới được Câu Tiễn (khoảng 490 TCN). Có vẻ như ngay cả sử TQ cũng đã phóng đại chiều dài lịch sử của mình.

  Ý kiến của TCC. Vì đây là tài liệu dịch từ sách cổ và tổng hợp nhiều nguồn, nên soạn giả và người dịch giả của nguyên tác cũng khó mà tính toán rạch ròi các con số như chúng ta ngồi đây bây giờ. Và tớ cũng cho rằng kể cả người TQ cũng có thể dặm mắm thêm muối cho lịch sử của họ thêm huy hoàng. Có thể lắm chứ. Cũng như sự tích Con Rồng Cháu Tiên của mình. Nhân đây, tớ trả lời câu hỏi của thiênlongbatbo. Cậu nghĩ rằng tớ tin LLQ lấy tiên nữ Âu Cơ đẻ ra trăm trứng? Thật ra trong cuốn sách của tớ cũng nói. Truyền thuyết là lịch sử được tô màu. LLQ giống rồng là cách nói để đề cao dòng dõi cao quý cũng như tài năng, đức độ của ông.Âu Cơ cũng là có thật. Nàng là con gái của vua nước láng giềng. Tiên nữ ở đây không phải là chỉ nàng tiên giáng trần nhưng là để đề cao người con gái đẹp người đẹp nết. Còn cái vụ bọc trăm trứng, tớ không biết LLQ có đẻ nhiều con như thế thật không, nhưng đó cũng là một cách nói để giải thích nguồn gốc lịch sử của Bách Việt. Bạn hẳn đã biết đặc tính của thể loại văn học này khi còn học cấp 2.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X