• (Khác biệt giữa các bản)
  (test)
  Hiện nay (02:00, ngày 6 tháng 5 năm 2009) (Sửa) (undo)
  n (test)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  <!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
  <!-- Xin mời bạn hãy tham gia đóng góp -->
  <!-- Tại Tra Từ -->
  <!-- Tại Tra Từ -->
  -
  Năm Phụng vụ (không phải Phục vụ) của hội thánh Thiên Chúa giáo bắt đầu từ Chủ nhật thứ nhất Mùa Vọng đến Chủ nhật 34 mùa thường niên (hay mùa quanh năm).
   
  - 
  -
  Mùa Vọng (chuẩn bị mừng đại lễ Giáng Sinh)
   
  -
  (Gồm 4 chủ nhật)
   
  -
  Chủ nhật 1 Mùa vọng, chủ nhật 2 Mùa vọng…Chủ Nhật 4 mùa vọng
   
  - 
  -
  Mùa Giáng Sinh
   
  -
  Ngày 24/12 và 25/12 là chính ngày Giáng Sinh (chỉ có ngày này mới dùng chính xác ngày trong lịch)
   
  -
  Chủ nhật đầu tiên sau ngày 25 tháng 12 là lễ Hiển Linh (khác lễ Hiển Dung nhé), kỷ niệm 3 nhà đạo sĩ phương Đông đến bái lạy Hài Nhi.
   
  -
  Chủ nhật kế tiếp là lễ Chúa Giê su chịu phép rửa ở sông Giođan. Kết thúc mùa Giáng Sinh.
   
  - 
  -
  Mùa thường niên đầu tiên
   
  -
  Chủ nhật sau lễ CGS chịu phép rửa được tính là Chủ nhật thường niên 1.
   
  -
  Sau 7 chủ nhật thường niên là bắt đầu vào mùa chay.
   
  - 
  -
  Mùa chay.
   
  -
  Thứ 4 sau chủ nhật 7 thường niên. LỄ TRO, khai mạc mùa chay.
   
  -
  Chủ nhật đầu tiên sau thứ 4 lễ tro là Chủ nhật thứ nhất mùa chay.
   
  -
  Sau chủ nhật 5 mùa chay là tới chủ nhật LỄ LÁ.
   
  - 
  -
  Mùa Phục Sinh
   
  -
  Thứ năm, thứ sáu và thứ bảy sau Lễ Lá được gọi là TAM NHẬT VƯỢT QUA ( Cái này là PASSOVER hôm vừa rồi mọi người có tranh cãi. Lúc nào thư thư tớ sẽ giải thích rõ tại sao lại là LỄ VƯỢT QUA chứ KHÔNG phải là QÚA HẢI. Nhưng nếu bạn dịch thì vui lòng dịch là LỄ VƯỢT QUA, người dịch đôi khi không phải là người có đạo nên không nắm chính xác. Làm ơn.)
   
  -
  Thứ năm là Lễ vượt qua, còn gọi là lễ Tiệc ly.
   
  -
  Thứ Sáu tuần thánh, chúa chịu chết.
   
  -
  Thứ Bảy tuần thánh, đêm chúa sống lại.
   
  -
  Chủ nhật hôm sau là CHỦ NHẬT PHỤC SINH.
   
  - 
  -
  (Tới đây chắc bạn hiểu tại sao nó không đúng ngày rồi chứ, vì nó tính theo tuần)
   
  - 
  -
  Sau Chúa nhật Phục sinh, tính tới 40 ngày là Lễ Thăng Thiên (Chúa lên trời), nhưng nó được dời vào ngày Chủ Nhật (tức là không phải chính xác chủ nhật Chúa Lên trời sẽ đúng 40 ngày).
   
  -
  Mười ngày sau, tức là 50 ngày kể từ ngày Chúa Phục Sinh là Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Còn gọi là Lễ Ngũ Tuần – ý chỉ 50 ngày). Kết thúc Mùa Phục Sinh.
   
  - 
  -
  Mùa thường niên tiếp theo
   
  -
  Chủ nhật kế tiếp gọi là chủ nhật 8 mùa thường niên (mùa quanh năm).
   
  -
  Tính các chủ nhật kế tiếp đến chủ nhật 34 mùa thường niên là kết thúc năm Phụng vụ, quay lại Chủ nhật 1 Mùa Vọng.
   

  Hiện nay


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X