• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  *20-11-2007: Thêm 200.000 từ và cụm từ bộ Từ điển Anh - Việt
  +
  *'''20-11-2007''': Thêm 200.000 từ và cụm từ bộ Từ điển Anh - Việt
  ----
  ----
  -
  *19-11-2007: Sửa đổi font chữ mục Hỏi-Đáp
  +
  *'''19-11-2007''': Sửa đổi font chữ mục Hỏi-Đáp
  ----
  ----
  -
  *17-11-2007: Tính năng suggestion: gợi ý chính xác từ và từ trong cụm từ.
  +
  *'''17-11-2007''': Tính năng suggestion: gợi ý chính xác từ và từ trong cụm từ.
  -
  *17-11-2007: Thêm tính năng phát âm cho từ.
  +
  *'''17-11-2007''': Thêm tính năng phát âm cho từ.
  -
  *17-11-2007: Tra từ trong cụm từ
  +
  *'''17-11-2007''': Tra từ trong cụm từ
  -
  *17-11-2007: Người dùng có thể lựa chọn 4 giao diện theo sở thích
  +
  *'''17-11-2007''': Người dùng có thể lựa chọn 4 giao diện theo sở thích
  -
  *17-11-2007: BaamBoo-Tra Từ đã tạo thêm cổng cộng đồng
  +
  *'''17-11-2007''': BaamBoo-Tra Từ đã tạo thêm cổng cộng đồng
  -
  *17-11-2007: Bổ sung nguồn khác cho từ điển chuyên ngành
  +
  *'''17-11-2007''': Bổ sung nguồn khác cho từ điển chuyên ngành
  -
  *17-11-2007: Thêm mã để người dùng xêp loại từ vào hệ thống từ điển/ Glossary
  +
  *'''17-11-2007''': Thêm mã để người dùng xêp loại từ vào hệ thống từ điển/ Glossary
  -
  *17-11-2007: Bổ sung hình thái từ liên quan ngay trong cấu trúc giải nghĩa từ
  +
  *'''17-11-2007''': Bổ sung hình thái từ liên quan ngay trong cấu trúc giải nghĩa từ
  -
  *17-11-2007: Mục Q&A đã được chia trang
  +
  *'''17-11-2007''': Mục Q&A đã được chia trang
  -
  *17-11-2007: Thay đổi cấu trúc từ điển: Giao diện và chia cấp từ điển thay đổi
  +
  *'''17-11-2007''': Thay đổi cấu trúc từ điển: Giao diện và chia cấp từ điển thay đổi

  09:57, ngày 20 tháng 11 năm 2007

  • 20-11-2007: Thêm 200.000 từ và cụm từ bộ Từ điển Anh - Việt

  • 19-11-2007: Sửa đổi font chữ mục Hỏi-Đáp

  • 17-11-2007: Tính năng suggestion: gợi ý chính xác từ và từ trong cụm từ.
  • 17-11-2007: Thêm tính năng phát âm cho từ.
  • 17-11-2007: Tra từ trong cụm từ
  • 17-11-2007: Người dùng có thể lựa chọn 4 giao diện theo sở thích
  • 17-11-2007: BaamBoo-Tra Từ đã tạo thêm cổng cộng đồng
  • 17-11-2007: Bổ sung nguồn khác cho từ điển chuyên ngành
  • 17-11-2007: Thêm mã để người dùng xêp loại từ vào hệ thống từ điển/ Glossary
  • 17-11-2007: Bổ sung hình thái từ liên quan ngay trong cấu trúc giải nghĩa từ
  • 17-11-2007: Mục Q&A đã được chia trang
  • 17-11-2007: Thay đổi cấu trúc từ điển: Giao diện và chia cấp từ điển thay đổi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X