• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 31: Dòng 31:
  *Ved : [[Thanked]]
  *Ved : [[Thanked]]
  *Ving: [[Thanking]]
  *Ving: [[Thanking]]
  -
   
  +
  ===Cấu trúc từ===
   +
  =====[[thank]] [[somebody]] [[for]] [[something]]/[[doing]] [[something]]
   +
  ::cảm ơn ai đó vì cái gì/vì đã làm gì
   +
  :::[[Thank]] [[you]] [[for]] [[your]] [[special]] [[present]] [[you]] [[gave]] [[me]] [[yesterday]].
   +
  :::Cảm ơn cậu vì món quà đặc biệt cậu tặng hôm qua
  ==Các từ liên quan==
  ==Các từ liên quan==

  08:24, ngày 17 tháng 6 năm 2010

  /θæŋk/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cám ơn, bày tỏ sự biết ơn ai
  thank you
  cám ơn anh
  to have somebody to thank for something
  buộc ai chịu trách nhiệm về điều gì
  to have oneself to thank for something
  tự mình chịu trách nhiệm về điều gì
  I'll thank you for something/to do something
  Xin; yêu cầu
  I will thank you for the satchel
  xin ông vui lòng đưa tôi cái cặp
  I will thank you to shut the window
  xin ông vui lòng đóng giúp cái cửa sổ
  no, thank you
  không, cám ơn anh (nói để từ chối)
  thank God/goodness/heaven(s)
  (dùng để bày tỏ sự bớt căng thẳng, giảm lo âu, sự vui mừng) tạ ơn Chúa
  thank God you're safe!
  nhờ trời, anh đã bình an vô sự!
  to thank one's lucky stars
  cảm thấy rất may mắn

  Hình Thái Từ

  Cấu trúc từ

  =====thank somebody for something/doing something

  cảm ơn ai đó vì cái gì/vì đã làm gì
  Thank you for your special present you gave me yesterday.
  Cảm ơn cậu vì món quà đặc biệt cậu tặng hôm qua

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X