• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (07:18, ngày 2 tháng 3 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 2: Dòng 2:
  ===Thành Ngữ===
  ===Thành Ngữ===
  =====Thời gian có chờ đợi ai bao giờ=====
  =====Thời gian có chờ đợi ai bao giờ=====
  -
  =====Thời gian không bao giờ trở lại=====
  +
  =====Thời gian trôi qua không bao giờ trở lại=====
   +
   
  Xem thêm [[time]]
  Xem thêm [[time]]
  [[Thể_loại:Thành ngữ]]
  [[Thể_loại:Thành ngữ]]

  Hiện nay

  Thông dụng

  Thành Ngữ

  Thời gian có chờ đợi ai bao giờ
  Thời gian trôi qua không bao giờ trở lại

  Xem thêm time

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X