• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Thành Ngữ===
  ===Thành Ngữ===
  -
  ::[[time]] [[flies]]
  +
  ::[[Time]] [[flies]]!
  -
  ::(t?c ng?) th?i gian th?m tho?t thoi dua
  +
  ::thời gian thắm thót thoi đưa
  Xem thêm [[time]]
  Xem thêm [[time]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  00:39, ngày 16 tháng 1 năm 2010

  Thông dụng

  Thành Ngữ

  Time flies!
  thời gian thắm thót thoi đưa

  Xem thêm time

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X