• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm từ)
  n (To be in a driving seat đổi thành To be in the driving seat)

  14:57, ngày 5 tháng 10 năm 2010


  Thành ngữ

  đang kiểm soát được tình hình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X