• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
   +
  thay thế ai/cái gì.
   +
  The writer picked out certain things about the event that he thought were important. His boss picked him out for an assignment in Japan.
   +
   +
  Xem thêm [[pull]]
  Xem thêm [[pull]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  05:51, ngày 24 tháng 3 năm 2010

  Thông dụng

  thay thế ai/cái gì. The writer picked out certain things about the event that he thought were important. His boss picked him out for an assignment in Japan.


  Xem thêm pull

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X