• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: == Từ điển Kinh tế == ===Nghĩa chuyên ngành=== == Ttck== =====tầm mức (phạm vi) mua bán, khung mua bán===== ''Giải thích VN'': Hàng hoá: mức giới hạn mua b...)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  == Kinh tế ==
  +
  == Chứng khoán ==
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  -
  == Ttck==
  +
   
  =====tầm mức (phạm vi) mua bán, khung mua bán=====
  =====tầm mức (phạm vi) mua bán, khung mua bán=====
  Dòng 11: Dòng 11:
  =====sai biệt giá (giao dịch chứng khoán)=====
  =====sai biệt giá (giao dịch chứng khoán)=====
  -
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Ttck]]
  +
   +
  [[Category:Chứng khoán ]]

  09:52, ngày 20 tháng 11 năm 2007

  Chứng khoán

  Nghĩa chuyên ngành

  tầm mức (phạm vi) mua bán, khung mua bán

  Giải thích VN: Hàng hoá: mức giới hạn mua bán do thị trường hợp đồng futures hàng hóa thiết lập đối với một loại hàng hóa nào đó. Mức giá của một hợp đồng future hàng hóa không thể cao hơn hay thấp hơn mức giới hạn trong suốt một ngày mua bán. Xem : Limit up, Limit down. Chứng khoán: phạm vi giữa giá cao nhất và giáp thấp nhất mà một loại chứng khoán hay thị trường đã mua bán. Thí dụ, khung mua bán (trading range) của chứng khoán công ty XYZ có thể từ $40 đến $60 trong 2 năm qua. Nếu chứng khoán hay thị trường có vẻ nằm trong khung giá hẹp, nhà phân tích nói rằng đây là thị trường có khung giá cuối cùng, nó sẽ biến chuyển lên hay xuống đáng kể. Xem : Flag, Pennant, Triangle, Wedge.

  sai biệt giá (giao dịch chứng khoán)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X